Agenda

11
jan
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Berchem
13:30
tot
16:00
16
jan
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Leuven

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Leuven
13:30
tot
16:00
23
jan
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs

Driedaagse cursus voor directies, coördinatoren, leerlingbegeleiders, leerkrachten en CLB-medewerkers uit alle richtingen van het secundair onderwijs.

Heb je je als leerkracht ook al eens afgevraagd waarom een leerling tijdens de les meer kennis lijkt te bezitten dan wat hij op een examen neerschrijft? Heb je al eens de indruk dat slimme leerlingen niet altijd hard en gericht studeren? Dat slim zijn niet per definitie genoeg is om ook succesvol te zijn? Dat hoogbegaafde leerlingen schijnbaar meer en meer op de schoolbanken zitten? Als al deze vragen je bezighouden en je interesse hebt om na te gaan hoe een hoogbegaafde leerling in de secundaire school in het algemeen en in jouw les in het bijzonder kan worden aangepakt, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Tijdens deze driedaagse cursus geven we inzicht in wat hoogbegaafdheid is, reiken we didactische mogelijkheden en concepten aan en proberen we een antwoord te formuleren op je vragen.

Berchem
09:30
tot
16:30
20
feb
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Antwerpen

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt ervoor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten.  Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

Berchem
09:30
tot
12:00
20
feb
Trajecten
Sociaal-emotioneel welbevinden (L1-L3) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
13:30
tot
16:00
21
feb
Trajecten
Dolfijntjes - Een uitdaging voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Antwerpen

Het Dolfijntjestraject geeft aandacht aan de eigenheid van sterke kleuters. Sterke kleuters voelen zich vaak anders of onbegrepen in de eigen klassituatie. Ze zijn zoekend naar ontwikkelingsgelijken en kinderen die gelijkaardige interesses hebben, maar vinden deze niet makkelijk in de eigen klas. Daardoor komt hun sociaal-emotioneel welbevinden in het gedrang en geven ze vaak signalen ongelukkig te zijn of uiten ze psychosomatische klachten. 

Berchem
10:00
tot
12:00
22
feb
Trajecten
VerderDENKplaneet (L1-L2) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de werkhouding van je kind?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDENKplaneet! 

Berchem
09:30
tot
12:00
28
feb
Trajecten
Dolfijntjes - Een uitdaging voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Antwerpen

Het Dolfijntjestraject geeft aandacht aan de eigenheid van sterke kleuters. Sterke kleuters voelen zich vaak anders of onbegrepen in de eigen klassituatie. Ze zijn zoekend naar ontwikkelingsgelijken en kinderen die gelijkaardige interesses hebben, maar vinden deze niet makkelijk in de eigen klas. Daardoor komt hun sociaal-emotioneel welbevinden in het gedrang en geven ze vaak signalen ongelukkig te zijn of uiten ze psychosomatische klachten.

Berchem
10:00
tot
12:00
2
mrt
Trajecten
De Vijfde Dag, begeleidingstraject voor jongeren uit het secundair onderwijs - Antwerpen

'De Vijfde Dag' is een begeleidingstraject voor hoogbegaafde jongeren van het secundair onderwijs. Tijdens ‘de Vijfde Dag’ krijgen jongeren de kans om zichzelf verder te ontplooien en wordt er ingespeeld op de mogelijke noden en valkuilen. Vanuit hun hoogbegaafdheid ontwikkelen vele kinderen en jongeren barrières die hen kunnen belemmeren. We trachten kinderen weerbaar te maken voor deze barrières en bij andere jongeren net aan de slag te gaan met geïnstalleerde barrières. Bij 'de Vijfde Dag' wordt er een traject op maat voorzien om op ieders noden in te spelen. Voor alle jongeren wordt er een individueel deel (voormiddag) en een groepsmoment (namiddag) voorzien. Tijdens dit groepsmoment wordt er onder meer gedebatteerd, gefilosofeerd, leren ze samenwerken en worden ze cognitief uitgedaagd.

Berchem
10:00
tot
16:00
8
mrt
Cursus
Mentale coaching voor studerende jongeren - Nazareth

Binnen Exentra hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren tools aan te reiken om hun potentieel te ontwikkelen en beter te leren benutten zodat ze er daadwerkelijk plezier aan kunnen beleven. Het kunnen benutten van potentieel is vaak voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders een echte issue. Zeker ook binnen de schoolse context duikt vaak de vraag op of hoogbegaafde jongeren wel de nodige studieskills verwerven om tijdens hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn.

Al van in de lagere school neemt de angst bij heel wat ouders stilaan meer en meer toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast. Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel dat hun kind bezit zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd. Nog andere ouders zien hun kind veel en gedetailleerd leren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen en stress. 

Nazareth
14:00
tot
17:00
8
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Nazareth, Gent

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Nazareth - Gent
19:00
tot
22:00
15
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Antwerpen

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Berchem
14:00
tot
17:00
20
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Hasselt

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Hasselt
19:00
tot
22:00
16
apr
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs - Binnenklasdifferentiatie voor sterke leerlingen - Antwerpen

In deze cursus, verspreid over twee lesdagen, zie je hoe een goed zorgbeleid voor sterke en hoogbegaafde leerlingen op school gerealiseerd kan worden.

We vertrekken vanuit een algemeen overzicht om in deze cursus de binnenklasdifferentiatie in het bijzonder uit te diepen. Je zal ontdekken hoe een leervoorsprong een leidraad kan zijn bij het aanbieden van differentiatie zonder dat dit een signaal is van hoogbegaafdheid. Het doel van deze differentiatie is te vermijden dat sterke leerlingen in een comfortzone terechtkomen waarbij oog voor hun werkhouding cruciaal is. We laten je kennismaken met tal van bestaande differentiatiematerialen voor sterke leerlingen en geven aan hoe deze concreet te gebruiken en te evalueren. Hierbij leren we je om frequent voorkomende valkuilen te vermijden.

Berchem
09:30
tot
16:30
Volgeboekt
16
apr
Trajecten
Mentale coaching voor studerende jongeren - Antwerpen

Binnen Exentra hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren tools aan te reiken om hun potentieel te ontwikkelen en beter te leren benutten zodat ze er daadwerkelijk plezier aan kunnen beleven. Het kunnen benutten van potentieel is vaak voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders een echte issue. Zeker ook binnen de schoolse context duikt vaak de vraag op of hoogbegaafde jongeren wel de nodige studieskills verwerven om tijdens hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn.

Al van in de lagere school neemt de angst bij heel wat ouders stilaan meer en meer toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast. Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel dat hun kind bezit zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd. Nog andere ouders zien hun kind veel en gedetailleerd leren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen en stress. 

Berchem
14:00
tot
17:00
17
apr
Cursus
Activate - cursussen volwassenen - Hasselt

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen geregeld met vragen zitten over eigen functioneren. Ze trachten hun potentieel volop tot ontwikkeling te laten komen en stellen gaandeweg vast tegen een aantal valkuilen aan te lopen. Het zou daarom handig zijn te weten wat het betekent hoogbegaafd te zijn. Bovendien zorgt het ontwikkelen van copingsmechanismen er voor dat je, zelfs ook al ben je heel succesvol, van deze krachtige eigenschappen (nog meer) kan genieten. Je wordt er zelf, alsook je omgeving en bij extrapolatie de hele maatschappij alleen maar mooier mee.

 

Hasselt
14:00
tot
17:00
18
apr
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Leuven

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten. Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

Leuven
09:30
tot
12:00
19
apr
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs - Kangoeroeklas - Antwerpen

In deze cursus, verspreid over twee lesdagen, komen alle aspecten van de kangoeroeklas aan bod.

De verschillende gangbare instrumenten voor de selectie van leerlingen worden met elkaar vergeleken en plus- en minpunten worden afgewogen. De specifieke doelstellingen van de kangoeroeklas worden belicht. Aan de hand van concrete materialen en projecten wordt inzicht gegeven in de graduele opbouw hiervan. Daarnaast schetsen we een beeld van wat er in de kangoeroeklas gebeurt en waarom welke activiteiten al dan niet aan bod kunnen komen. We gaan dieper in op evaluatie en huiswerk binnen de kangoeroeklas en bespreken rapporteringswijze. De positie van de leerkracht van de kangoeroeklas wordt gekaderd binnen het schoolteam.

 

Berchem
09:30
tot
16:30
19
apr
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Berchem
13:30
tot
16:00
24
apr
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Leuven

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet!

Leuven
13:30
tot
16:00
26
apr
Avondlezing
Lezing: een vernieuwende kijk op onderpresteren - Breda

Van (hoog)begaafde kinderen wordt verwacht dat ze door hun uitgesproken intelligentie sowieso ook hoge prestaties zullen neerzetten. Ondertussen is alom bekend dat dit echter niet voor alle hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen het geval is. Velen presteren inderdaad, maar anderen net helemaal niet en behalen prestaties die ver beneden hun mogelijkheden liggen.

Breda (de Boschwachter in ‘t Mastbos)
19:30
tot
21:30
4
jul
Workshopdays
Vakantieworkshop: Sociaal-emotioneel welbevinden light (L4-L6) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
10:00
tot
16:00
11
jul
Workshopdays
Vakantieworkshop: Mindset light: voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs - Antwerpen

Stel je voor dat je op een dag een erg moeilijke opdracht krijgt. Iets dat je nog nooit hebt gedaan, of plots helemaal anders is dan wat je gewoonlijk doet. Vind jij het dan ook vervelend om het niet meteen te kunnen? Of om misschien iets fout te doen? Zou je het ook allemaal meteen willen oplossen, in plaats van straks of morgen? Dan ben je hier op de juiste plaats! Gedurende drie dagen leren we samen uitdagingen aan te gaan en fouten te maken. Samen met een klein groepje andere kinderen zoeken we naar een manier die ons helpt om vooruit te gaan. We hebben oog voor elkaar, en wie weet kan je ook van elkaar dingen leren! Je zal snel ontdekken dat je niet de enige bent die zich niet altijd even zeker voelt.

Berchem
10:00
tot
16:00
20
aug
Trajecten
Dol-fijne Days - voor kleuters 2de en 3de kleuterklas

Experimenteren en ontdekken zijn de sleutelwoorden van deze dolle kleuter-tweedaagse. Is je kind nieuwsgierig en ontdekt het graag nieuwe dingen? Dan is deze workshop de perfecte uitdaging!

Berchem
10:00
tot
16:00
22
aug
Workshopdays
Vakantieworkshop: Mindset light: voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs - Kortrijk

Stel je voor dat je op een dag een erg moeilijke opdracht krijgt. Iets dat je nog nooit hebt gedaan, of plots helemaal anders is dan wat je gewoonlijk doet. Vind jij het dan ook vervelend om het niet meteen te kunnen? Of om misschien iets fout te doen? Zou je het ook allemaal meteen willen oplossen, in plaats van straks of morgen? Dan ben je hier op de juiste plaats! Gedurende drie dagen leren we samen uitdagingen aan te gaan en fouten te maken. Samen met een klein groepje andere kinderen zoeken we naar een manier die ons helpt om vooruit te gaan. We hebben oog voor elkaar, en wie weet kan je ook van elkaar dingen leren! Je zal snel ontdekken dat je niet de enige bent die zich niet altijd even zeker voelt.

Kortrijk
10:00
tot
16:00
23
aug
Workshopdays
Vakantieworkshop: Sociaal-emotioneel welbevinden light (L1-L3) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
10:00
tot
16:00