Agenda

21
aug
Workshopdays
Dol-fijne Days - voor kleuters 2de en 3de kleuterklas - Antwerpen

Experimenteren en ontdekken zijn de sleutelwoorden van deze dolle kleuter-tweedaagse. Is je kind nieuwsgierig en ontdekt het graag nieuwe dingen? Dan is deze workshop de perfecte uitdaging!

Berchem
10:00
tot
16:00
23
aug
Workshopdays
Denken durven doen - vakantieworkshop voor jongeren van 12 tot 15 jaar - Antwerpen

De eerste jaren in de middelbare school zijn vaak een heel kwetsbare periode voor hoogbegaafde kinderen. Meestal moeten ze voor de allereerste keer in hun leven af en toe echt eens hun best doen om nieuwe dingen onder de knie te krijgen en dat maakt hen behoorlijk onzeker. Ook sociaal verandert er heel veel: steeds andere leerkrachten in een grotere school met veel meer heel uiteenlopende medeleerlingen kunnen ervoor zorgen dat hoogbegaafde leerlingen het niet zo gemakkelijk hebben om zich als een vis in het water te voelen. Tel daarbij op dat de puberteit sowieso al niet de meeste eenvoudige levensfase is, en je begrijpt dat je hoogbegaafde kind nogal eens in de problemen kan komen als er niet adequaat wordt ingespeeld op zijn of haar hoogbegaafde eigenheid.
 

 

Berchem
13:30
tot
16:30
28
aug
Workshopdays
Doorstart XL - vakantieworkshop voor jongeren van 15 tot 18 jaar - Antwerpen

Ouders van hoogbegaafde jongeren herkennen het allemaal en worden er soms gek van: de eeuwige discussies thuis die maar geen einde lijken te kennen, en die soms zelfs ontaarden in pure machtsstrijd. Hoogbegaafde mensen maken hun punt nu eenmaal graag duidelijk en ze kunnen behoorlijk vasthoudend zijn. De manier waarop ze hun boodschap brengen is jammer genoeg niet altijd zo genuanceerd of aangepast waardoor ze mensen in hun omgeving soms behoorlijk kunnen kwetsen. ‘Geweldloos communiceren’ is in deze maatschappij maar zeker ook gewoon thuis en op school nochtans een onmisbare tool. Met het traject Doorstart XL leren hoogbegaafde jongeren in het gezelschap van andere jongeren dat de boodschap één ding is, en de verpakking een (noodzakelijk) ander ding…
 

 

Berchem
10:00
tot
16:00
21
sep
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Leuven

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Leuven
19:00
tot
22:00
26
sep
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Antwerpen

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

 

Berchem
19:00
tot
22:00
28
sep
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs - Antwerpen

Driedaagse cursus voor directies, coördinatoren, leerlingbegeleiders, leerkrachten en CLB-medewerkers uit alle richtingen van het secundair onderwijs.

Berchem
09:30
tot
16:30
3
okt
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Antwerpen

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten.  Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

 

Berchem
09:30
tot
12:00
3
okt
Trajecten
Mentale coaching voor studerende jongeren - Antwerpen

Studeren is voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders vaak een echte issue. Al van in de lagere school neemt de angst bij heel wat ouders stilaan meer en meer toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast. Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel dat hun kind bezit zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd. Nog andere ouders zien hun kind veel en gedetailleerd leren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen en stress. 

 

Berchem
14:00
tot
17:00
3
okt
Cursus
Activate - cursus volwassenen - Antwerpen

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen geregeld met vragen zitten over eigen functioneren. Ze trachten hun potentieel volop tot ontwikkeling te laten komen en stellen gaandeweg vast tegen een aantal valkuilen aan te lopen. Het zou daarom handig zijn te weten wat het betekent hoogbegaafd te zijn. Bovendien zorgt het ontwikkelen van copingsmechanismen er voor dat je, zelfs ook al ben je heel succesvol, van deze krachtige eigenschappen (nog meer) kan genieten. Je wordt er zelf, alsook je omgeving en bij extrapolatie de hele maatschappij alleen maar mooier mee.

Berchem
19:00
tot
22:00
5
okt
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Antwerpen

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?
Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet !

Berchem
13:30
tot
16:00
10
okt
Trajecten
VerderDenkplaneet (L3-L6) - Leuven

Heb je het gevoel dat je kind zich niet moet inspannen op school? Fladdert je kind door de leerstof zonder structuur? Maak je je zorgen om de inzet en de werkhouding van je kind? Gaat je kind moeilijkheden uit de weg?

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet !

Leuven
13:30
tot
16:00
10
okt
Avondlezing
Lezing: Hoogbegaafd of gewoon sterk? Wat is het verschil? Een inleiding. - Nazareth

Wat is hoogbegaafdheid nu echt, en wat niet? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat hoogbegaafden zich goed in hun vel blijven voelen en hun capaciteiten laten zien? Dit is het centrale thema van onze lezingen.
 

Nazareth, Gent
19:30
tot
21:30
11
okt
Trajecten
Dolfijntjes -Een uitdaging voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Antwerpen

Het Dolfijntjestraject geeft aandacht aan de eigenheid van sterke kleuters.  Sterke kleuters voelen zich vaak anders of onbegrepen in de eigen klassituatie. Ze zijn zoekend naar ontwikkelingsgelijken en kinderen die gelijkaardige interesses hebben, maar vinden deze niet makkelijk in de eigen klas. Daardoor komt hun sociaal-emotioneel welbevinden in het gedrang en geven ze vaak signalen ongelukkig te zijn of uiten ze psychosomatische klachten.

Berchem
10:00
tot
12:00
16
okt
Cursus
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs - Binnenklasdifferentiatie voor sterke leerlingen - Antwerpen

In deze cursus, verspreid over twee lesdagen, zie je hoe een goed zorgbeleid voor sterke en hoogbegaafde leerlingen op school gerealiseerd kan worden. We vertrekken vanuit een algemeen overzicht om in deze cursus de binnenklasdifferentiatie in het bijzonder uit te diepen. Je zal ontdekken hoe een leervoorsprong een leidraad kan zijn bij het aanbieden van differentiatie zonder dat dit een signaal is van hoogbegaafdheid.

Berchem
09:30
tot
16:30
17
okt
Cursus
Professioneel omgaan met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Zorgbeleid - Antwerpen

Deze tweedaagse cursus, voor kleuterleiders en kleuterleidsters, zorgleerkrachten en directies kleuteronderwijs, geeft je meer zicht op de didactische noden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het versneld aanbieden van toekomstige leerstof wordt in vraag gesteld en je wordt geprofessionaliseerd in differentiatietechnieken en -materialen voor deze kleuters.

Berchem
09:30
tot
16:30
30
okt
Workshopdays
Vakantieworkshop: Sociaal-emotioneel welbevinden light (L1-L2) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
10:00
tot
16:00
6
nov
Trajecten
Sociaal-emotioneel welbevinden (L4-L6) - Antwerpen

Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing moeten worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de noden van deze kinderen, lopen ze het risico een deuk te krijgen in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien!

Berchem
13:30
tot
16:00
8
nov
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Gent

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten. 

Nazareth, Gent
09:30
tot
12:00
9
nov
Avondlezing
Exentra on tour: het coachen van toptalent - Antwerpen

De laatste nieuwigheid op het internationale speelveld van hoogbegaafdheid is de link met topsport. Wat kunnen we leren van het coachen van toptalent? Hoe kunnen we hoogbegaafde kinderen van jongs af trainen in skills die nodig zijn voor een krachtige ontwikkeling en het leveren van prestaties? Binnen Exentra volgen we deze vernieuwingen kort op en passen we deze technieken reeds meerdere jaren toe in een praktijkgerichte context. Graag delen we de effecten van deze vernieuwde aanpak en misschien pik je zelf een aantal praktische tips op om er met je kind of voor jezelf mee aan de slag te gaan!

Berchem
19:30
tot
21:30
21
nov
Avondlezing
Lezing: Krijgt je kind op school het aanbod dat het nodig heeft? - Hasselt

Onze dagelijkse praktijk met ouders van hoogbegaafde kinderen leert ons dat vele ouders specifieke vragen hebben over allerlei aspecten van het schoolleven van hun kind. In deze sessie gaan we dieper in op veelgehoorde vragen die onder meer betrekking hebben op schoolkeuze, verwachtingen van de school en onderwijsinterventies voor sterke en hoogbegaafde kinderen.
 

Hasselt
19:00
tot
22:00
14
dec
Avondlezing
Lezing: Hoogbegaafd of gewoon sterk? Wat is het verschil? Een inleiding. - Antwerpen

Wat is hoogbegaafdheid nu echt, en wat niet? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat hoogbegaafden zich goed in hun vel blijven voelen en hun capaciteiten laten zien? Dit is het centrale thema van onze lezingen.

 

Berchem
19:30
tot
21:30
20
feb
Trajecten
Mindset - traject voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs (L2-L6) - Antwerpen

Een valkuil die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt, is de angst om fouten te maken. Deze angst zorgt er voor dat het kind gehinderd wordt in het benutten van zijn potentieel. Het kind probeert fouten maken te vermijden en het leert daardoor niet om zijn comfortzone te verlaten.  Daarnaast leggen hoogbegaafde kinderen zichzelf vaak hoge standaarden op waardoor ze een foutloos parcours willen afleggen. Dit belemmert hen opnieuw in het benutten van hun potentieel en brengt hen in een fixed mindset.

Berchem
09:30
tot
12:00
8
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Nazareth, Gent

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Nazareth - Gent
19:00
tot
22:00
20
mrt
Cursus
Oudercursus kleuter, lager en secundair onderwijs - Hasselt

In deze cursus reiken we je de handleiding van hoogbegaafdheid aan. Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.

Hasselt
19:00
tot
22:00