Interessant

Interessant

Het sociaal-emotioneel welbevinden bij hoogbegaafde kinderen is een duister en mysterieus bos vol onduidelijkheden en veronderstellingen. ​In de volksmond worden hoogbegaafden wel vaker bestempeld als sociaal gehandicapt en niet in staat om vrienden te maken met andere kinderen. We kunnen niet ontkennen dat sommige hoogbegaafde kinderen inderdaad aan dit beeld voldoen. Anderen slagen er dan weer wel zeer goed in om kwalitatieve relaties op te bouwen en te onderhouden met leeftijdsgenoten. 

In de zomer organiseert Exentra vakantieworkshops voor kleuters, kinderen uit de lagere school en jongeren uit de middelbare school. 

 

Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx geeft op het symposium volgende lezing: Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hoogbegaafde volwassenen, het is niet meer te stuiten.