Mentale coaching voor studerende jongeren – Berchem (6982)

Bezig met het laden van Evenementen
  • Deze evenement zijn geslaagd.

Mentale coaching voor studerende jongeren – Berchem (6982)

Binnen Exentra hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren tools aan te reiken om hun potentieel te ontwikkelen en beter te leren benutten zodat ze er daadwerkelijk plezier aan kunnen beleven. Het kunnen benutten van potentieel is vaak voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders een echte issue. Zeker ook binnen de schoolse context duikt vaak de vraag op of hoogbegaafde jongeren wel de nodige studieskills verwerven om tijdens hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn.

Al van in de lagere school neemt de angst bij heel wat ouders stilaan meer en meer toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast. Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel dat hun kind bezit zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd. Nog andere ouders zien hun kind veel en gedetailleerd leren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen en stress.

Voor de jongere zelf is het ook niet altijd makkelijk. Bij mindere resultaten geven ouders vaak aan meer te verwachten zowel op vlak van punten als op inspanning, maar zelf weet de jongere vaak helemaal niet hoe dit aan te pakken of stelt zich de vraag of zij/hij het wel juist doet. Onzekerheid speelt dus ook bij de jongere zelf. Zelfs zij die prima resultaten behalen, zijn weleens ongerust of ervaren stress omdat ze dit niveau graag willen behouden. Hoge punten horen bij het imago van deze jongere.

Door jarenlange ervaring met hoogbegaafde jongeren, hebben we ontdekt dat er verschillende manieren zijn om vanuit de eigenheid van leerlingen met intellectueel talent om te gaan met prestaties: de ene wil graag zelf hoge resultaten behalen, de ander spant zich enkel in als het interessant is en de leerinhouden nuttig zijn, en nog een ander heeft schrik om een prestatie te tonen uit angst dat er te veel druk op zijn schouders komt te liggen en te veel van hem/haar wordt verwacht. Deze verschillen uiten zich ook in studiegedrag en vragen een andere manier van hoe je hier als ouder mee om moet gaan.

Ontwikkeling van intellectueel talent is, net zoals in de sport of de muziek, een groeiproces. Het is geen instant gegeven dat onmiddellijk resultaat oplevert en hoge toppen scheert. Mentale coaching is hierbij onontbeerlijk.

Op het groeipad dat moet worden bewandeld om intellectueel talent te ontwikkelen, staan echter hinderpalen die eigen zijn aan de intelligentie van je zoon of dochter. Om studeren alsook het ontwikkelen en benutten van potentieel tot een succes te maken, moet je zoon of dochter maar ook jij als ouder zich bewust worden van deze hinderpalen of barrières.

Deze hinderpalen zijn verschillend van jongere tot jongere maar geven heel gelijklopende signalen:

•de angst om fouten te maken en dus te kunnen mislukken;

•de keuze voor het makkelijkere omdat meer uitdaging minder comfortabel voelt;

•het feit zichzelf als norm te stellen en dus per definitie hoge resultaten te verwachten. Als dit niet lukt, bestempelt de jongere zichzelf al snel als loser en gaat het zelfbeeld onmiddellijk naar beneden (zeker wanneer de resultaten in de lagere school wel prima waren);

•de emotie en frustratie die gepaard gaan met tegenvallende resultaten waardoor de jongere liever stopt met studeren dan wel een bijkomende inspanning te leveren;

•het gebrek aan tools en dus niet weten hoe studeren aan te pakken.

Als je een of meerdere van deze hinderpalen tegenkomt en de jongere weet niet hoe hiermee om te gaan dan is het nog moeilijk om intrinsiek gemotiveerd te zijn of te blijven om studeren tot een goed einde te brengen en je talent te ontwikkelen.

Met deze mentale coaching voor studerende jongeren brengen we verandering in dit proces.

Verspreid over 4 sessies van 3 uur komen volgende items aan bod:

•de hinderpalen die jouw zoon of dochter ervaart om zijn talent tot ontwikkeling te laten komen;

•wat staat je zoon of dochter in de weg om intrinsiek gemotiveerd te raken om efficiënte studietechnieken toe te passen;

•wat wil je zoon of dochter zelf bereiken met studeren (wellicht is dit verschillend van wat jij als ouder voor ogen hebt);

•welke verschillende fasen in studeren zijn nodig om van weten ook naar beheersen van kennis te komen;

•wat is de precieze impact van hoogbegaafdheid op het studiepatroon van je zoon of dochter;

•wat is de ingesteldheid van je zoon of dochter ten aanzien van prestaties.

Met dit unieke en vernieuwende traject beogen we volgend resultaat:

•Je zoon of dochter weet wat het wil aangaande studeren;

•Je zoon of dochter staat dichter bij zijn intrinsieke motivatie;

•Je zoon of dochter heeft inzicht in de eigen hinderpalen of barrières;

•Je zoon of dochter weet wat de impact van hoogbegaafdheid is op het benutten van zijn potentieel;

•Je zoon of dochter vindt een weg in de uitdaging en stress die studeren met zich meebrengt;

•Je zoon of dochter weet dat het zelf de verantwoordelijkheid voor studeren dient op te nemen en dat hij zelf kiest dit wel of niet te doen.

Na de laatste sessie staan we jou als ouder graag in groep te woord en bespreken we welke inzichten we met je zoon of dochter hebben meegegeven. We geven daarbij aan hoe om te gaan met de studiehouding van je zoon of dochter. Je zoon of dochter zit in een groeiproces om zijn talent tot ontwikkeling te laten komen en we duiden welke je rol als ouder daarin is.

Wanneer: 09/10/2018, 16/10/2018, 08/11/2018 en 22/11/2018 telkens van 13u. tot 16u. Aansluitend op de laatste sessie op 22/11 is er een groepssessie voor de ouders van 16 u. tot 18 u.

Voor wie: leerlingen van het derde tot het zesde middelbaar en studenten in het eerste of tweede jaar hoger onderwijs

Begeleiding: prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. ir. Kathleen Venderickx, bestuurders Exentra vzw

Als je interesse hebt voor een aanbod van Exentra, maar niet meer kan inschrijven omdat een activiteit volgeboekt is, vragen wij je vriendelijk een bericht te sturen naar info@exentra.be Je komt dan onmiddellijk op een wachtlijst terecht. Als er plaatsen vrijkomen, nemen we contact met je op.​

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus rekenen wij 30 % annuleringsvergoeding.

Bij annulering in de laatste 2 weken wordt het volledige cursusgeld aangerekend.

Indien nodig behouden wij het recht om de cursus te verplaatsen.

april 19 2019

Details

Date: 19 april 2019
Tijdstip: 07:15
Prijs: € 295
Evenement categorieën:

Waar

Congrescentrum De Finale – Berchem

Boomgaardstraat 22
Berchem, 2600 Belgium