Exentra-school

Statistisch gezien is 20 % van de leerlingen begaafd (de sterke leerling) en 3 % van de leerlingen hoogbegaafd. Scholen worden zich daar steeds meer van bewust. En steeds vaker beseffen ze ook dat het goed is om voor die sterke en (hoog)begaafde kinderen aangepaste begeleiding te voorzien.

Maar hoe moet die aangepaste begeleiding eruit zien, en waar kan je die leren?
Om op die vraag een antwoord te bieden, heeft Exentra aangepaste pakketten ontwikkeld voor kleuterklassen en lagere scholen en werken we nu aan een aangepast pakket voor het middelbaar onderwijs.


Wat houdt zo’n begeleiding in?
Het Exentra-scholenproject zorgt ervoor dat niet elke school afzonderlijk op zoek moet naar een goede manier om haar sterke en (hoog)begaafde leerlingen te begeleiden, maar een beroep kan doen op een wetenschappelijk onderbouwde en door de praktijk beproefde methodologie. Exentra leert de school en haar leerkrachten de nodige kennis en vaardigheden en verschaft de didactische middelen die daarbij horen.

 

Kort samengevat betekent dit:

  • Leerkrachten worden opgeleid in differentiatie in de klas (dit is bruikbaar voor 20 % van de leerlingen) en in kangoeroewerking (voor hoogbegaafde leerlingen). 
  • Deze werking wordt in een school ingevoerd op minimaal drie schooljaren tijd.
  • In een vierde jaar kan een uitbreidingsjaar gevolgd worden om differentiatie aan te bieden aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. 
In een Exentra-project voor lager- en kleuteronderwijs krijgen scholen de gelegenheid zich intensief door ons te laten begeleiden. Dit gebeurt voor een lagere school over een periode van minimaal 3 jaar waarbij er tijdens een eerste jaar gestart wordt met de implementatie van binnenklasdifferentiatie naar boven voor het vak rekenen. In het tweede jaar wordt er gewerkt rond differentiatie voor taal, Frans en WO. In een derde jaar wordt de kangoeroewerking opgestart. Voor kleuterklassen bestaat er slechts 1 niveau. In scholen die kleuterklassen en lager onderwijs combineren, wordt het Exentra-pakket in jaar 4 geïntroduceerd. Kleuterscholen die afzonderlijk werken, kunnen de Exentra-erkenning na 1 jaar behalen.
 
De begeleiding rond binnenklasdifferentiatie en kangoeroewerking is praktisch en resultaatsgericht, zodat leerkrachten vanaf de eerste implementatiesessie aan de slag kunnen en de leerlingen het resultaat onmiddellijk voelen.  
Deze resultaatsgerichte aanpak is enkel mogelijk dankzij de jarenlange praktijkervaring in de schoolse omgeving.
 
 
 
Scholen die interesse hebben om aan dit project mee te werken, kunnen zich kandidaat stellen via info@exentra.be.
 
 

Betaalbaar

Exentra vzw streeft ernaar om de instapdrempel voor scholen zo laag mogelijk te houden en probeert haar begeleiding aan te bieden aan een zo democratisch mogelijk tarief. Alhoewel deze begeleiding werd uitgewerkt en wordt uitgevoerd door gespecialiseerde experts, probeert de vzw de kostprijs voor de scholen te drukken door sponsors aan te trekken die het project financieel willen ondersteunen. Hiervoor doet Exentra vzw een beroep op mensen, bedrijven, organisaties die de projecten van Exentra vzw financieel willen ondersteunen. Kent u zulke mensen? Breng hen gerust met ons in contact via info@exentra.be