Totale (hoog)begaafdheidstest

Voor kinderen in het basisonderwijs: Start To Grow

Om talentontwikkeling bij hoogbegaafdheid tot een succes te maken, werken we bij Exentra op vijf verschillende domeinen.

Cognitief: intelligentie en/of didactische vorderingen
Omgeving: ouders, ontwikkelingsgelijken, schoolse begeleiding, hobby’s
Embodio’s is de term die wij hanteren voor een welbepaalde, persoonsgebonden barrière die hoogbegaafde mensen ‘blessuregevoelig’ maakt en hun kansen op succes kan belemmeren
Zijnsluik: wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?
Kindspecifiek: heeft een kind naast hoogbegaafdheid bijvoorbeeld leer- en/of ontwikkelingsproblemen, genetische kwetsbaarheid…?

Testen hoogbegaafdheid: Start To Grow

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw kind gaan we in twee stappen te werk:

Stap 1:

Bij het Start To Grow onderzoek wordt uw kind gedurende een halve dag in een individuele testsetting gebracht. Hierbij wordt, afhankelijk van de vraagstelling en de informatie die nodig/nuttig is om te verkrijgen, intelligentie gemeten, worden didactische vorderingen in kaart gebracht of wordt bijvoorbeeld nagegaan op welke manier uw kind al dan niet aan de slag gaat met meer uitdagende opdrachten. Dit onderzoek heeft tot doel het cognitieve functioneren van uw kind in kaart te brengen.

Stap 2:

Uw kind neemt deel aan het Start To Grow groepstraject dat 2 sessies van 3 uur omvat. In de Start To Grow wordt uw kind uitgedaagd, geobserveerd en bevraagd met als doel de verschillende domeinen in kaart te brengen die nodig zijn om talentontwikkeling tot een succes te maken. Een bijkomend voordeel van de groepssessies is dat we tegelijkertijd het sociaal functioneren van uw kind met ontwikkelingsgelijken in beeld kunnen brengen zodat we hierover, op basis van gerichte observatie, een adequate analyse kunnen doen en advies kunnen verstrekken.

Op basis van deze twee stappen, samen met het intakegesprek kunnen wij een ‘roadmap’ opstellen die zowel de sterktes als de aandachtspunten voor uw kind en zijn omgeving (ouders, school, buitenschools, vriendjes) in kaart brengt. Deze twee stappen zijn noodzakelijk om deze volledige roadmap te kunnen opstellen.

We illustreren het effect van deze aanpak graag met een getuigenis van de moeder van een van onze deelnemers:

“Omdat onze dochter van 7 tegen een aantal problemen aanliep in contact met leeftijdsgenoten en we een vermoeden van hoogbegaafdheid hadden, wilden we dit laten onderzoeken. We zochten naar een praktijk waar breder wordt gekeken dan enkel de intelligentie. Omdat ik een paar jaar geleden al eens een lezing van Tessa Kieboom had bijgewoond wist ik dat er bij Exentra aandacht is voor het hele zijn van het kind en dat dat complete zijn wordt meegenomen in de diagnostiek.

Om die reden hebben we ervoor gekozen om vanuit Nederland het Start to Grow-traject bij Exentra in Antwerpen te volgen. 

Na de intake, de intelligentie-test en de twee groepssessies hadden we het eindgesprek en werden we bevestigd in ons vermoeden. Zowel de nabespreking als het verslag dat we kregen hebben ons positief verrast. Vanuit breed perspectief werd beschreven waarom onze dochter hoogbegaafd is, welke talenten daarbij horen, welke kenmerken uit haar zijnsluik allemaal gekoppeld zijn aan de hoogbegaafdheid en welke aandachtspunten en risicofactoren al dan niet aanwezig zijn.

Wij herkenden onze dochter hierin en konden nu beter begrijpen hoezeer haar hoogbegaafdheid ingrijpt op haar zijn, haar talenten en uitdagingen.

En wat nog belangrijker was, dit rapport hielp ons om met school aan tafel te gaan, begrip te krijgen voor talenten en aandachtsgebieden, waardoor beter onderwijs op maat kan worden geboden. Zonder dit volledige rapport was dit een stuk moeilijker geweest. Ik raad Exentra aan bij iedereen die een dergelijke vraag heeft.”

Renate vL, Eindhoven

Voor jongeren en volwassenen

De testing voor jongeren en volwassenen duurt één volledige dag. Dit gebeurt er op die dag:

– IQ-test
– Persoonlijkheidstest
– Belevingsonderzoek

Hebt u vragen, wilt u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Neem dan contact op via de contactpagina. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een intakegesprek voor u aangewezen is.