Ben ik hoogbegaafd?

Niemand gelooft van zichzelf dat hij of zij daadwerkelijk hoogbegaafd is. Wanneer een expert hen vertelt dat ze hoogbegaafd zijn, hebben mensen er vaak moeite mee om dit te aanvaarden.

Hoogbegaafdheid toont zich niet in één hoedanigheid maar is voor iedereen verschillend. 

Dit zijn een aantal typische werksituaties die vaak voorkomen bij hoogbegaafde volwassenen:

In discussies of overlegmomenten met collega’s of leidinggevenden ben je in je redeneringen vaak 5 stappen voor.

 • Je ziet vaak fouten en problemen waar anderen die niet zien.
 • Je hebt het moeilijk om te begrijpen waarom anderen deze problemen niet zien.
 • Je uitleg wordt niet altijd goed begrepen door anderen.
 • Je ergert je en je krijgt stress van nutteloze regels, vergaderingen en procedures.
 • Deadlines halen is moeilijk omdat je taken zo perfect wil afwerken dat je tempo trager uitvalt, waardoor de deadline moeilijk te halen is.
 • Je ergert je aan de politieke spelletjes die er duidelijk gespeeld worden, maar die niemand behalve jij lijkt te zien.
 • Je isoleert je graag in je job omdat je de omgang met je collega’s niet echt boeiend vindt.
 • Je hebt vaak moeite met maatschappelijk onrecht.
 • Je hebt het gevoel dat je een job uitoefent die ver onder je niveau ligt.
 • Je hebt een hoge functie, maar je vindt je baan niet (meer) boeiend.
 • Je loopt over van ideeën, maar je hebt geen klankbord om je ideeën te toetsen.
 • Je baas beweert dat je bepaalde taken gemakkelijk moet kunnen, maar je twijfelt daar sterk aan.
 • Iedereen lijkt tevreden over je werk, maar zelf heb je een gevoel: ‘Is het dit maar?’
 • Heb je naast je job een ongewone hobby die je wel veel uitdaging biedt?

 

Niet alleen je huidige werksituatie kan een indicator zijn. Kijk zeker ook even terug naar je schooldagen:

 • Had je het moeilijk op school?
 • Vond je school niet interessant?
 • Verloor je al snel je motivatie voor het schoolse leven?
 • Was leren moeilijk voor je?
 • Had je veel kennis en inzicht in andere onderwerpen die je interesseerden?

 

Moet ik weten of ik hoogbegaafd ben?

De vraag of het belangrijk is te weten of je hoogbegaafd bent, horen wij vaak. Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is om te weten dat je hoogbegaafd bent. Hoogbegaafdheid is meer dan een IQ-cijfer. Hoogbegaafd zijn heeft invloed op heel veel facetten van je persoonlijkheid. Wij spreken daarom van een hoogbegaafdheidsspectrum.

Weten dat je hoogbegaafd bent en er leren mee omgaan heeft invloed op heel wat aspecten van je leven:

 • Weten of je hoogbegaafd bent, verklaart voor jezelf vaak veel en creëert een kader.
 • Wanneer je weet dat je hoogbegaafd bent, maak je een proces door. Aan het einde van zo’n proces vindt bijna iedereen een bepaalde rust in zijn leven.
 • Het proces start vaak met protest tegen de hoogbegaafdheid: “Het zal wel, als ik hoogbegaafd ben, dan is iedereen wel hoogbegaafd.”
 • In een volgende fase verandert dit protest in begrip: “Nu begrijp ik waarom het zo is gelopen!”
 • Het begrip wordt omgevormd in actie: “Als ik dat nu eens anders aanpak dan krijg ik daar meer vat op.”
 • Uiteindelijk ontstaat er een vorm van rust: “Het lukt mij nu best wel om evenwicht en rust te vinden.”

Sommigen doen vrij lang over dit proces. Anderen doorlopen dit proces vrij snel na de initiële signalering van de hoogbegaafdheid.

We weten uit de praktijk dat de meeste volwassenen als de dood zijn voor IQ-testen. Het is dan ook een grote geruststelling dat een volwassene niet noodzakelijk een IQ-test moet afleggen om te weten of hij hoogbegaafd is.

Tijdens een intakegesprek hebben onze ervaren experten al snel een goede indicatie of er sprake van hoogbegaafdheid kan zijn. Je weet het dan niet 100 % zeker. Wil je echt een cijfer, kan je niet voorbij een test.

Een cijfer zegt ook niet alles. Mogelijke problemen met hoogbegaafdheid beginnen niet pas aan een IQ van 130, waarbij mensen met een IQ van 128 gespaard blijven.

Het is vooral belangrijk dat je weet of jouw profiel (gedeeltelijk) overeenkomt met het profiel van een hoogbegaafde zodat je er actief aan kan werken.

 

Heb je vragen, wil je rechtstreeks een afspraak maken of twijfel je nog of je bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via de contactpagina. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een adviesgesprek voor je aangewezen is.