Hoe kan je het testen?

Een grote meerderheid van de hoogbegaafden weet vandaag niet dat ze hoogbegaafd is. Voor een deel onder hen is dat jammer. Het signaleren van hoogbegaafdheid kan mensen immers helpen om bepaalde, voor hen schijnbaar onverklaarbare, problemen te duiden en aan een aangepaste oplossing te werken.

 

Is een test voor iedereen nodig?

Het is niet altijd strikt noodzakelijk dat er een ‘officiële’ beoordeling komt van iemands (hoog)begaafdheid, maar in vele gevallen – zeker wanneer er problemen zijn, en vooral bij kinderen – is het toch goed om een betrouwbare test te laten uitvoeren.

Ouders van hoogbegaafde kinderen kunnen vaak maar moeilijk geloven dat hun kind hoogbegaafd is. Volwassenen hebben het zo mogelijk nog moeilijker met de aanvaarding van hun hoogbegaafdheid. De ‘officiële’ uitslag van een test laat weinig aan de verbeelding over en werkt daardoor confronterend, voor de ouders én voor de volwassene. Het helpt bij de aanvaarding.

Ouders leren beter omgaan met de hoogbegaafdheid van hun kind. Goede informatie zorgt ervoor dat ouders mogelijke problemen in de toekomst sneller herkennen en beter kunnen ingrijpen. Hetzelfde geldt voor een hoogbegaafde volwassene. Een doorleefde aanvaarding is nodig om oude, en vaak foute, gewoonten aan te passen.

De ene test is de andere niet.

Bij Exentra vzw worden de testen afgenomen door experten in hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid slaagt erin om zich niet alleen voor de omgeving verborgen te houden, ook standaard intelligentietesten zijn – zeker bij kinderen – niet altijd effectief in het opsporen ervan.

Specialisten met ervaring in hoogbegaafdheidsonderzoek weten hoe ze kinderen op hun gemak kunnen stellen en vertrouwen kunnen geven om tot een betrouwbaar resultaat te komen.

Timeline

2018
Februari 16

Hoogbegaafdheid

Februari 16

Geeft soms onverwachte problemen

Februari 16

Testen

Februari 16

Nieuwe inzichten over gedrag en denken

Februari 16

Hoogbegaafdheid op een positieve manier gebruiken

Hebt u vragen, wilt u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via de contactpagina. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een adviesgesprek voor u aangewezen is.

Om talentontwikkeling bij hoogbegaafdheid tot een succes te maken, werken we binnen op Exentra op vijf verschillende domeinen.

Cognitief: intelligentie en/of didactische vorderingen
Omgeving: ouders, ontwikkelingsgelijken, schoolse begeleiding, hobby’s
Embodio’s is de term die wij hanteren voor een welbepaalde, persoonsgebonden barrière die hoogbegaafde mensen ‘blessuregevoelig’ maakt en hun kansen op succes kan belemmeren
Zijnsluik: wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?
Kindspecifiek: heeft een kind naast hoogbegaafdheid bijvoorbeeld leer- en/of ontwikkelingsproblemen, genetische kwetsbaarheid…?

 

Testen hoogbegaafdheid: Start To Grow

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw kind gaan we in twee stappen te werk:

Stap 1:

Bij het Start To Grow onderzoek wordt uw kind gedurende een halve dag in een individuele testsetting gebracht. Hierbij wordt, afhankelijk van de vraagstelling en de informatie die nodig/nuttig is om te verkrijgen, intelligentie gemeten, worden didactische vorderingen in kaart gebracht of wordt bijvoorbeeld nagegaan op welke manier uw kind al dan niet aan de slag gaat met meer uitdagende opdrachten. Dit onderzoek heeft tot doel het cognitieve functioneren van uw kind in kaart te brengen.

Stap 2:

Uw kind neemt deel aan het Start To Grow groepstraject dat 2 sessies van 3 uur omvat. In de Start To Grow wordt uw kind uitgedaagd, geobserveerd en bevraagd met als doel de verschillende domeinen in kaart te brengen die nodig zijn om talentontwikkeling tot een succes te maken. Een bijkomend voordeel van de groepssessies is dat we tegelijkertijd het sociaal functioneren van uw kind met ontwikkelingsgelijken in beeld kunnen brengen zodat we hierover, op basis van gerichte observatie, een adequate analyse kunnen doen en advies kunnen verstrekken.

Op basis van deze twee stappen, samen met het intakegesprek kunnen wij een ‘roadmap’ opstellen die zowel de sterktes als de aandachtspunten voor uw kind en zijn omgeving (ouders, school, buitenschools, vriendjes) in kaart brengt. Deze twee stappen zijn noodzakelijk om deze volledige roadmap te kunnen opstellen.

De testing voor jongeren en volwassenen duurt één volledige dag. Dit gebeurt er op die dag:

– IQ-test
– Persoonlijkheidstest
– Belevingsonderzoek

Hebt u vragen, wilt u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via de contactpagina. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een intakegesprek voor u aangewezen is.

Exentra kiest altijd voor een persoonlijke aanpak. Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?

Voor kinderen en hun ouders

Hoe identificeren we de hoogbegaafdheid en hoe begeleiden we kinderen en hun ouders om te zorgen dat typische problemen kunnen worden opgevangen en omgedraaid zodat de hoogbegaafdheid ten volle kan benut worden?

Voor jongeren

Hoe helpen we jongeren om de noden en valkuilen van hoogbegaafdheid te vermijden en zichzelf verder te ontplooien?

Voor bedrijven

Wij helpen bedrijven om hun hoogbegaafde werknemers te herkennen en reiken hulpmiddelen aan om het potentieel van deze mensen volledig te benutten.

Voor volwassenen

Hoogbegaafde volwassenen zitten frequent met vragen over zichzelf. Faalangst en perfectionisme zorgen er vaak voor dat ze in overdrive gaan en niet altijd even vlot uitdagingen aannemen. Wij helpen hen die drempels te overwinnen.

Voor scholen en CLB’s

Scholen en CLB zijn naast de ouders het nauwst betrokken bij de opvoeding & opleiding van kinderen en jongeren. Statistisch is er bovendien bijna in elke klas wel een hoogbegaafd kind. Wij begeleiden de medewerkers van scholen en CLB’s om ook voor deze kinderen de gepaste begeleiding te voorzien.

Meer info?

Neem contact op met ons via het contactformulier!