Hoe kan je het testen? START TO GROW

Start to Grow

Gedurende de vele jaren dat we binnen Exentra actief zijn met hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen, hebben we ervaren hoe belangrijk het voor hoogbegaafden én hun omgeving is om te weten of hoogbegaafdheid speelt of niet. Dat is niet omdat hoogbegaafdheid als iets heel speciaals of bijzonders moet worden beschouwd. En ook niet omdat we zo tuk zijn op het label… maar wel om te weten wat nodig is om het aanwezige potentieel te leren gebruiken en de valkuilen of embodio’s die hiermee gepaard kunnen gaan te vermijden of te beperken. Alleen op die manier kan de kracht van hoogbegaafdheid tot ontwikkeling komen en wordt dit niet meer aan het toeval overgelaten!

Als ouder ben je zoekend naar wat je in het opvoeden van je hoogbegaafde zoon of dochter moet doen om dit zo goed mogelijk te doen en een gelukkig kind te hebben. Te lang hebben ouders blind moeten varen door grote onwetendheid en zeer beperkte ondersteuning.

We zijn aan de slag gegaan met onze inzichten en jarenlange expertise om je als ouder een duidelijk beeld te geven van je kind (tot 18 jaar) zodat je veel beter kan inschatten wat je zoon of dochter nodig heeft en wat best is om te doen of niet doen. Daarom hebben we op Exentra  START TO GROW ontwikkeld. Deze onderzoeksmethode is heel breed georiënteerd. Ze is gebaseerd op de indicatoren die van belang zijn om potentieel te leren benutten en om ervoor te zorgen dat je kind later kan doen wat het graag doet.

Door Start To Grow geven we je als ouder aan wat je kind nodig heeft zodat zijn prestaties én zijn sociaal-emotioneel welbevinden in balans zijn. Daarvoor zetten we in op cognitief aanbod, omgeving, zijn, embodio’s en waar nodig het persoon-specifieke.

Het cognitief aanbod bestaat in een ruime context uit het aanbod op school, uit de buitenschoolse interesses van je kind alsook uit het aanbod thuis. Het cognitieve aanbod dat je kind nodig heeft zal afhankelijk zijn van de sterkte van zijn begaafdheid. Dat is de reden waarom in Start To Grow de intelligentie van je kind wordt gemeten (indien dit nog niet eerder gebeurde). Bovendien wordt ook nagegaan of het aanbod op school voldoende inspeelt op de behoeften van je kind.

De omgeving die voor je kind van belang is, is in de eerste plaats jij als ouder. Daarom bieden we een online ouderopleiding aan die je kan terugvinden op https://exentra.academy/cursussen. Daarnaast is begrip op school alsook een vlot contact met ontwikkelingsgelijken wenselijk. Ontwikkelingsgelijken zijn nodig om een realistisch zelfbeeld te kunnen ontwikkelen en om zelfvertrouwen te kunnen opbouwen. In de groepssessies die tot Start To Grow behoren, observeren we hoe je kind zich gedraagt in contact met ontwikkelingsgelijken en hoe zijn sociale interacties plaatsvinden.

Het zijnsluik komt naar voren wanneer duidelijk wordt dat je kind hoogbegaafd is. Kinderen waarvan in een onderzoek blijkt dat ze niet hoogbegaafd zijn, zullen hier niet verder mee aan de slag moeten. Hoogbegaafde kinderen mogen geen uitzondering zijn. Sommigen voelen zich echter zo anders en hebben dermate moeite met hoogbegaafd zijn dat ze ondersteuning en psycho-educatie nodig hebben om er mee te leren omgaan. In Start To Grow wordt duidelijk tijdens het belevingsonderzoek (= onderdeel van de individuele testing) alsook tijdens de groepsobservaties of je kind hier al dan niet mee worstelt.

Embodio’s zijn valkuilen die je verhinderen je potentieel te benutten. De embodio’s worden reeds van in de kindertijd geïnstalleerd. Doorheen het hele Start To Grow-traject gaan we op zoek naar de embodio’s waar jouw kind mee te kampen heeft.

Tot slot gaan we in het persoons-specifieke gedeelte na of je kind naast hoogbegaafdheid nog een bijkomende zorg toont. Uiteraard dient hier in de ontwikkeling van je kind rekening mee gehouden te worden. Mogelijk kan dit ook leiden tot een gerichte doorverwijzing voor meer specifieke zorg die we vanuit onze expertise in hoogbegaafdheid alleen niet het hoofd kunnen bieden.

Door de ruime bril waardoor we in Start To Grow naar je kind kijken, komen een aantal actiepunten naar voren waarmee je in de ontwikkeling van het talent van je kind rekening dient te houden. Start To Grow zal een duidelijk beeld geven van wat je als ouder samen met je kind kan doen om zijn prestaties en sociaal-emotioneel welbevinden niet alleen vandaag maar ook doorheen de komende jaren in balans te houden.

Start To Grow omvat drie contactmomenten voor je kind:

  • Een individueel intelligentie-onderzoek (waar nodig) met daarbij een belevingsonderzoek (wat houdt je kind bezig, wat zijn zorgen/angsten, wat zijn uitdagingen voor je kind, hoe gaat het op school, hoe ervaart je kind contacten thuis, op school, in zijn vriendengroep, zijn er specifieke emoties die bij je kind spelen, …)
  • Twee groepssessies met meerdere kinderen/jongeren waarbij gerichte opdrachten worden gegeven (zowel individueel als in groep) om embodio’s van je kind te achterhalen, sociale interactie in kaart te brengen, bijkomende aandachtspunten die persoons-specifiek zijn te observeren, op zoek te gaan naar uitdagingen voor je kind, en noem maar op.

Daarnaast omvat Start To Grow een adviesgesprek voor jou als ouder (en indien je zoon/dochter dat wenst kan zijn/haar aanwezigheid ook). Op dit gesprek wordt alle informatie (observatiegegevens, testresultaten, aandachtspunten, …) met je gedeeld. Als alles goed verlopen is, hebben we je kind gezien zoals jij het dagelijks ervaart. Op die manier vertellen we je graag welke acties voor je kind nodig zijn om een antwoord te kunnen bieden op de vragen waarvoor je naar Exentra bent gekomen. Zo kunnen we het doel dat we ons als Exentra stellen om kinderen en jongeren te leren hun potentieel te benutten waardoor ze er plezier aan beleven en gelukkig zijn, samen waarmaken.

Hebt u vragen, wilt u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via de contactpagina. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een adviesgesprek voor u aangewezen is.

Heel wat volwassenen stellen zich de vraag of een test nodig is om te weten of hoogbegaafdheid al dan niet speelt. Omdat je als volwassene vaak al een heel parcours afgelegd hebt, zijn er mogelijk op je levenspad al meerdere signalen gekomen die in de richting van hoogbegaafdheid kunnen wijzen. Mocht je daarbij graag een testresultaat leggen dat intelligentie meet, dan kan je voor een onderzoek bij Exentra zeker terecht.

Een onderzoek neemt een volledige dag in beslag en omvat:

  • een intelligentiemeting
  • een persoonlijkheidstest
  • een belevingsonderzoek.

Nadien leggen we je in een adviesgesprek alle resultaten en observaties voor en kunnen we samen bekijken hoe je met dit alles aan de slag kan gaan.

Exentra kiest altijd voor een persoonlijke aanpak. Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?

Voor kinderen en hun ouders

Hoe identificeren we de hoogbegaafdheid en hoe begeleiden we kinderen en hun ouders om te zorgen dat typische problemen kunnen worden opgevangen en omgedraaid zodat de hoogbegaafdheid ten volle kan benut worden?

Voor jongeren

Hoe helpen we jongeren om de noden en valkuilen van hoogbegaafdheid te vermijden en zichzelf verder te ontplooien?

Voor bedrijven

Wij helpen bedrijven om hun hoogbegaafde werknemers te herkennen en reiken hulpmiddelen aan om het potentieel van deze mensen volledig te benutten.

Voor volwassenen

Hoogbegaafde volwassenen zitten frequent met vragen over zichzelf. Faalangst en perfectionisme zorgen er vaak voor dat ze in overdrive gaan en niet altijd even vlot uitdagingen aannemen. Wij helpen hen die drempels te overwinnen.

Voor scholen en CLB’s

Scholen en CLB zijn naast de ouders het nauwst betrokken bij de opvoeding & opleiding van kinderen en jongeren. Statistisch is er bovendien bijna in elke klas wel een hoogbegaafd kind. Wij begeleiden de medewerkers van scholen en CLB’s om ook voor deze kinderen de gepaste begeleiding te voorzien.

Meer info?

Neem contact op met ons via het contactformulier!