Wetenschappelijk onderzoek

Uniek in de Benelux

Na jarenlang praktische kennis en expertise te hebben opgebouwd via het begeleiden van meer dan 6000 kinderen en volwassenen, hebben we besloten om extra in te zetten op het wetenschappelijk onderbouwen van onze kostbare inzichten en methodieken. Exentra komt hiermee tegemoet aan het belang om, ook op het vlak van hoogbegaafdheid, de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten.

Het doel van het onderzoek is enerzijds om cijfermatig de effectiviteit van onze werking te onderbouwen. Anderzijds willen we de kwaliteit van onze werking blijven garanderen door de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en ‘bewezen’ inzichten te blijven integreren in onze organisatie.

Daarnaast willen we ook zelf, als ‘expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid’, op nationaal en internationaal vlak mee aan de wieg staan van nieuwe inzichten binnen onderzoek rond hoogbegaafdheid. Zo willen we nieuwe tools en denkkaders ontwikkelen die moeten leiden tot vernieuwingen in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om hiermee de beleidsmakers en de maatschappij te beïnvloeden.

 

Wist je dat: wij samenwerken met Universiteit Hasselt?

uhasselt

Onderzoeksproject kinderen

Dit vierjarige onderzoeksproject wordt gerealiseerd dankzij de steun van het fonds ‘GaVoorGeluk’ beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Net zoals kinderen die het op school wat moeilijker hebben, hebben ook (hoog)begaafde kinderen nood aan aangepaste begeleiding. Een goede begeleiding aanbieden, is echter minder vanzelfsprekend dan doorgaans wordt aangenomen.

Daarom biedt Exentra een opleidingstraject aan dat scholen leert hoe ze (hoog)begaafde kinderen kunnen begeleiden. Op deze manier moet niet elke school afzonderlijk op zoek gaan naar een goede manier om haar sterke en (hoog)begaafde leerlingen te begeleiden, maar kunnen zij een beroep doen op een specifieke door Exentra ontwikkelde begeleidingsmethode die gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde technieken en een jarenlange praktijkervaring met meer dan 6000 hoogbegaafde kinderen en jongeren. Dat deze begeleidingsmethode haar vruchten afwerpt, blijkt uit de praktijk.  Het doel van het onderzoeksproject is dan ook om de effectiviteit van het opleidingstraject wetenschappelijk in kaart te brengen.

Dit doen we door de scholen de volgende jaren op de voet te volgen doorheen de verschillende fasen van het opleidingstraject.

Momenteel werken we samen met verschillende scholengemeenschappen uit de omgeving van Oudenaarde, die hebben besloten een samenwerkingsverband aan te gaan om deel te nemen aan de Exentra-opleiding. Samen geven deze scholen les aan 5400 leerlingen, een ideale gelegenheid dus om het onderzoek op te starten. Daarnaast werden er ook nog 5 scholen uit de provincie Antwerpen betrokken en zal de onderzoeksgroep in de toekomst nog uitgebreid worden met scholen uit andere provincies.

Publicaties in de pers

Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx over het meten van het IQ van alle schoolkinderen

Is het eigenlijk wel nuttig om het IQ van onze schoolkinderen te testen? Professor Kathleen Venderickx nuanceert alvast. Ook in kansarme gezinnen worden kinderen met een hoog IQ geboren, maar […]

Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx te gast op radio 1 over het boek ‘Meer dan intelligent’

Het boek ‘Meer dan intelligent’ is zopas verschenen. Op radio 1 geeft prof. dr. ir. Kathleen Venderickx tekst en uitleg. Beluister via deze link het gesprek opnieuw.