De Vijfde Dag

De Vijfde Dag is een begeleidingstraject voor hoogbegaafde jongeren van het secundair onderwijs. Tijdens ‘de Vijfde Dag’ krijgen jongeren de kans om naar eigen capaciteit te werken en moeten ze zich even niet aanpassen aan het klasniveau. Ze vinden hierdoor de motivatie terug om een schooltraject echt naar behoren af te werken.

De Vijfde Dag is een tijdelijk zijspoor dat hoogbegaafde jongeren weer leerhonger en zin om te studeren geeft.

Wat

Hieronder vind je enkele van de aspecten die in het begeleidingstraject aan bod komen:

  • Sociale vaardigheden en creatief denken
  • Verschillende denktechnieken aanscherpen
  • Leren samenwerken
  • Maar tegelijkertijd een begeleiding op maat

Al deze aspecten samen zorgen ervoor dat de leerling op elk vlak van zijn ‘zijn’ uitgedaagd wordt.

Voor wie?

Het begeleidingstraject is er voor verschillende groepen van hoogbegaafde jongeren in het secundair onderwijs:

  • Jongeren die nood hebben aan meer inhoud
  • Jongeren die zich vervelen in het gewone onderwijs
  • Onderpresteerders
  • Jongeren die hun motivatie kwijt zijn
  • Jongeren van wie de leerhouding niet optimaal is
  • Jongeren met een gebrek aan leermethodiek

 

Heeft u vragen, wil u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een adviesgesprek voor u aangewezen is.