Didactisch onderzoek

Dit onderzoek is specifiek ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen en onderzoekt hoe ver een kind staat in zijn ontwikkeling. Aan de hand van deze test kan ook worden nagegaan of een kind op school wel de juiste uitdagingen krijgt.

Voor wie? Een didactisch onderzoek kan afgenomen worden bij kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar.

Waarom? De redenen om een didactisch onderzoek op te starten zijn divers. Enkele voorbeelden:

  • Een hoogbegaafd kind kan een schoolse voorsprong hebben waardoor het zich op school verveelt en waarbij de motivatie geleidelijk wegebt.
  • Een hoogbegaafd kind met een schoolse voorsprong kan ook met veel enthousiasme naar school gaan, maar bijvoorbeeld op termijn een slechte werkhouding aankweken omdat het zelden of nooit moeite moet doen. Deze groep is misschien zelfs het gevaarlijkst omdat inderdaad alles vanzelf lijkt te gaan en er in sé geen problemen zijn. Daardoor stelt niemand zich de vraag of we de juiste schoolse basis voor zijn verdere toekomst leggen.
  • Echter niet al de hoogbegaafde kinderen hebben goede punten. Sommigen onderpresteren al op zeer jonge leeftijd en bouwen tijdens hun prille schoolse loopbaan al hiaten in leerstof op.

Een didactisch onderzoek brengt voor deze kinderen onder meer de schoolse voorsprong, werkhouding, opgelopen hiaten en moeilijkheden in kaart. Hierdoor kan er gekeken worden of de school wel op de juiste wijze inspeelt op de noden van het kind en een juiste basis legt voor zijn/haar toekomst.

Via testen gaan we na welke schoolse doelstellingen een kind reeds bereikte en op welke vlakken er bij het kind gedifferentieerd kan worden of welke hiaten moeten bijgewerkt worden. Blijkt bijvoorbeeld dat een kind van het derde leerjaar het cijferen reeds onder de knie heeft, dan is het overbodig om de klassikale lessen over dit onderwerp nog mee te moeten volgen. Deze momenten kan het kind verrijkingsmateriaal aangeboden krijgen. 

De voorsprong van een kind kan zich situeren op een of meerdere vlakken. Een hoogbegaafd kind kan op een bepaald vlak ver voor zijn en op een ander vlak hiaten hebben opgebouwd. Een didactisch onderzoek brengt dit in kaart. 

Daarnaast bevat een didactisch onderzoek testen die specifiek inzetten op de werkhouding en/of doorzettingsvermogen van het kind.

 

Heeft u vragen, wil u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een adviesgesprek voor u aangewezen is.