Een duwtje in de rug nodig op school?

Een school met een aangepast begeleidingsprogramma voor hoogbegaafde leerlingen kan meestal zelf inspelen op de noden van haar hoogbegaafde leerlingen.

Zit je kind op een school waar nog geen aangepaste begeleiding aanwezig is en waar de school ook niet snel overtuigd kan worden om hiermee te starten? Dan is er wellicht nood aan extra uitdagingen en een begeleider die het kind leert omgaan met alle aspecten van zijn hoogbegaafdheid. Voor die gevallen biedt Exentra vzw een aanvullend lessenpakket.

Soms volstaat de begeleiding van een school die wel al een kangoeroewerking heeft ook niet helemaal. Ook voor die kinderen biedt Exentra vzw een aanvullend lessenpakket dat tegemoet komt aan de specifieke behoeften van sommige hoogbegaafde leerlingen.

 

Dolfijntjes: differentiatie voor kleuters van de 2de en 3de kleuterklas

De Verderdenkplaneet: werken aan leermethodieken en werkhouding voor kinderen van de lagere school

De Vijfde dag: voor leerlingen van het 2de tot het 6de middelbaar

Workshop-days: ontmoeting met ontwikkelingsgelijken in een vakantiesfeer

Bekijk onze agenda voor een volledig overzicht.

De Dolfijntjes is een Verderdenkplaneet-traject voor kleuters van de 2de en 3de kleuterklas. 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong van de 2de of 3de kleuterklas die nood hebben aan meer dan wat in de eigen klas wordt aangeboden komen om de 2 weken samen op Exentra vzw om te ontdekken, experimenteren en vriendjes te maken met ontwikkelingsgelijken.

Hou onze agenda in de gaten voor de juiste data en inschrijvingsmogelijkheden.

Haal je kind uit zijn comfortabele hangmat met de VerderDenkplaneet !

Met de VerderDenkplaneet brengen we hoogbegaafde kinderen samen en leren hen via interactie met elkaar inzicht te verwerven in eigen denken en kunnen. We trachten hen uit hun hangmat, uit hun comfortzone te halen. We brengen hun leerhouding in kaart en geven tools mee om te leren omgaan met falen en dingen die niet vanzelf gaan.

We leren wat het betekent om moeite te doen om een doel te bereiken. We gaan ‘Verder’ denken!

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan!” (Pipi Langkous)

 

Om bij te leren moet je kunnen, willen én doen…: we werken in de VerderDenkplaneet met de kinderen naar motivatie van binnenuit.

Bij kinderen die al vele schooljaren in de hangmat liggen, kan er een tweede reeks nodig zijn om vanuit die intrinsieke motivatie te leren werken.

En voor kinderen die deze motivatie al tonen, is elke reeks een nieuw speelveld aan leerkansen!

Doelgroep: leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar

Leiding: Dominiek Devos, is onderwijsexperte gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Juf Dominiek staat 13 jaar in het onderwijs waarvan ze de laatse 6 jaar de kangoeroeklas voor haar rekening neemt . Daarnaast volgde ze een opleiding Geweldloze Communicatie.

Hou onze agenda in de gaten voor de juiste data en inschrijvingsmogelijkheden.

 

Lena brengt haar zelfgemaakte samenvatting van de VerderDENKplaneet:

De Vijfde Dag is een begeleidingstraject voor hoogbegaafde jongeren van het secundair onderwijs. Tijdens ‘de Vijfde Dag’ krijgen jongeren de kans om naar eigen capaciteit te werken en moeten ze zich even niet aanpassen aan het klasniveau. Ze vinden hierdoor de motivatie terug om een schooltraject echt naar behoren af te werken.

De Vijfde Dag is een tijdelijk zijspoor dat hoogbegaafde jongeren weer leerhonger en zin om te studeren geeft.

Wat

Hieronder vind je enkele van de aspecten die in het begeleidingstraject aan bod komen:

  • Sociale vaardigheden en creatief denken
  • Verschillende denktechnieken aanscherpen
  • Leren samenwerken
  • Maar tegelijkertijd een begeleiding op maat

Al deze aspecten samen zorgen ervoor dat de leerling op elk vlak van zijn ‘zijn’ uitgedaagd wordt.

Voor wie?

Het begeleidingstraject is er voor verschillende groepen van hoogbegaafde jongeren in het secundair onderwijs:

  • Jongeren die nood hebben aan meer inhoud
  • Jongeren die zich vervelen in het gewone onderwijs
  • Onderpresteerders
  • Jongeren die hun motivatie kwijt zijn
  • Jongeren van wie de leerhouding niet optimaal is
  • Jongeren met een gebrek aan leermethodiek