Een goede aanpak start met betrouwbare informatie

Sinds het ontstaan van het internet moeten mensen niet meer op zoek naar dure boeken of goed gedocumenteerde bibliotheken. Het internet brengt alle mogelijke informatie letterlijk naar je woonkamer.

Betrouwbare informatie

Een groot nadeel is dat het steeds moeilijker wordt om na te gaan welke informatie juist en betrouwbaar is. Voor elk probleem zijn er veel verschillende oplossingen. Welke is de juiste?

Exentra vzw helpt hoogbegaafden en hun omgeving aan juiste en relevante informatie, op maat van de noden van elke hoogbegaafde en aangepast aan zijn specifieke situatie.

Hoogbegaafdheid inburgeren

Hoogbegaafdheid is nog steeds een exotisch woord dat tot de verbeelding spreekt en vaak foute associaties oproept: genie, Einstein, bolleboos …

Exentra vzw werkt er dagelijks aan om onze maatschappij vertrouwd te maken met hoogbegaafdheid en met de correcte inhoud van de term. We delen systematisch heldere en toegankelijke informatie, daar waar een betere kennis verschil kan maken: bij ouders, in scholen, in bedrijven …

Exentra vzw wil tegelijkertijd hoogbegaafdheid beter bekend maken bij een breed publiek. Dat is een moeilijke opgave omdat onze media traditioneel veel aandacht hebben voor de spectaculaire verhalen (opnieuw het genie, Einstein …) en veel minder voor het echte fundament. Alleen wanneer iedereen een juist(er) beeld krijgt van hoogbegaafdheid, zal onze maatschappij hoogbegaafdheid sneller kunnen erkennen en er de juiste begeleiding voor voorzien. Dat is heel erg nodig!

Hebt u vragen, wil u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket. Op basis van een aantal vragen bekijken onze experten of een adviesgesprek voor u aangewezen is.