Exentra-pakket voor kleuters

In elk kleuterklasje zitten er wel een paar kinderen die duidelijk wat voor zijn op hun leeftijdgenootjes.  Statistisch gezien is de kans groot dat daar ook een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong bij zit.  Bij kleuters wordt nog niet van hoogbegaafdheid gesproken, maar van kleuters met een ontwikkleingsvoorsprong. In de eerste plaats is het niet goed te snel zijn in labelen en in de tweede plaats is het mogelijk – hoewel niet waarschijnlijk – dat de voorsprong zich niet continueert en dus tijdelijk is.

Het is wenselijk dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong aangepaste taken en begeleiding krijgen.  Elk kind functioneert immers goed als het dingen kan doen waar het zich voor interesseert en die aangepast zijn aan zijn niveau. Een kind dat een beetje achter is op zijn leeftijd heeft het dikwijls moeilijk om goed te functioneren tussen zijn leeftijdgenootjes.  Op school moet het dingen doen waar het nog niet rijp voor is en die voor hem of haar veel te moeilijk zijn.  Voor een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong is het net zo.  Op school moet het dingen doen die voor hem of haar veel te gemakkelijk zijn en hem of haar dikwijls ook niet interesseren.  De uitleg en de antwoorden die het kind krijgt op vragen begrijpt het dikwijls niet, omdat ze niet op zijn begripsniveau worden gegeven en daardoor vooral verwarrend overkomen.

Het komt er met andere woorden op aan om te ontdekken of een kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft en om hem vervolgens op de juiste manier te prikkelen en te stimuleren. Het begeleidingspakket van Exentra dient de beide uitdagingen.
 
 
De opzet van het Exentra-begeleidingspakket voor kleuters
 
Het Exentra-begeleidingspakket dient twee doelstellingen.  Enerzijds helpt het pakket de kleuteronderwijzer te ontdekken welke kleuters een ontwikkelingsvoorsprong hebben.  Daarnaast ondersteunt het pakket de kleuteronderwijzer bij het gedifferentieerd begeleiden van de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
 
In de klas:

De essentie van de Exentra-pakketten is dat we kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong niet willen afzonderen in afzonderlijke klassen of in een volledige separate werking.  De pakketten zijn daarom zo ontworpen dat de kleuters, in de kleuterklas vaak zelfs nietsvermoedend, binnen de klas aangepaste uitdagingen en opdrachten krijgen.

Drie pijlers:

Het begeleidingspakket steunt, net zoals alle Exentra-scholenpakketten op 3 pijlers:
·        Opleiding van de kleuteronderwijzers
·        Leren werken met aangepast lesmateriaal
·        Een Exentra-adviesfunctie
 

Een kleuterschool die in een Exentrawerking stapt, wordt gedurende 1 jaar begeleid tot een school met een aangepaste begeleiding voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.  In deze opleiding worden de verschillende aspecten van hoogbegaafdheid vanuit de praktijk verder toegelicht.  Daarna krijgen de kleuteronderwijzers ook meer uitleg over hoe men het Exentra-begeleidingspakket in de praktijk kan brengen in de eigen kleuterklas.  Kleuteronderwijzers kunnen vragen stellen over concrete problemen die ze in hun klas ervaren.

 

Hoe instappen?
Ook uw school kan een Exentra-school worden. Hoe dit kan, leest u op de pagina ‘Hoe kan mijn school een Exentra-school worden?’