Exentra-pakket voor lager onderwijs

Steeds meer basisscholen tonen zich bereid om meer aandacht te geven aan de noden van hun sterke en hoogbegaafde leerlingen.  Exentra wil hierop inspelen en deze scholen helpen door hen te begeleiden tijdens de implementatie van binnenklasdifferentiatie naar boven voor de sterke leerlingen (15% in elke klas) en bij het inrichten van kangoeroewerking (enkel voor hoogbegaafde leerlingen).

 

Dit pakket bestaat uit 3 belangrijke onderdelen: opleidingen voor de leerkrachten, leren werken met aangepast werkmateriaal en een hulplijn die leerkrachten of directies kunnen gebruiken wanneer ze zelf met vragen zitten.
 
 
Nood uit de kindermond
“In een gewone klas zitten is net hetzelfde als zou je een hele dag in de gevangenis zitten, alleen de tralies ontbreken.” Kobe, 12 jaar
“De meester geeft saai les. Alles wat wij al heel goed kennen blijft hij herhalen en dat is saai.  Hij gaat alles blijven herhalen tot het einde van het schooljaar en ik ken al alles heel goed.”  Emilie, 6 jaar
 
 
Doelstelling

Voorliggend project biedt de mogelijkheid aan scholen om zich gedurende minimaal 3 jaren te laten begeleiden.  Dit bevordert de professionalisering van de individuele leerkracht.  Er wordt telkens gewerkt met verschillende scholen samen.

 • In het eerste jaar wordt er gewerkt aan differentiatie binnen de klas en dit voor het vak rekenen.  
 • In het tweede jaar wordt er gewerkt rond differentiatie voor de vakken taal, frans en wero.  Leerkrachten krijgen lezingen over hoogbegaafdheid en zij worden “on the job” gecoacht.  Tijdens de coachingsessies wordt telkens gewerkt rondom casussen die aangegeven worden vanuit de groep. Er wordt aangeleerd hoe er moet gedifferentieerd worden, welke verrijkingsmaterialen interessant zijn en hoe ze deze kunnen gebruiken.  De vele vragen die leerkrachten hebben tijdens het uitwerken van differentiatie kunnen tijdens de coachingsessies gesteld worden en krijgen een antwoord, zoals:
  • Welke leerlingen komen in aanmerking?
  • Schrap ik niet teveel oefeningen?
  • Wat geef ik aan uitdagend materiaal?
  • Vindt de leerling het niet te saai of misschien veel te moeilijk?

De locatie waar de coachingsessies plaatsvinden is afwisselend in 1 van de deelnemende scholen of op Exentra.

 • In het derde jaar wordt er gestart met de implementatie van een kangoeroeklas.  Ook hier wordt er gewerkt met verschillende scholen samen.  Leerkrachten van de kangoeroeklas en eventueel de zorgcoördinator of andere geïnteresseerden worden gedurende het schooljaar “on the job” gecoacht. Vragen zoals
  • Wat bied je aan in de kangoeroeklas?
  • Hoe werk je een project uit
  • Wat zijn de doelstellingen van een project?
  • Hoe wordt er geëvalueerd?
  • Wat doe je met studievaardigheden?

krijgen tijdens deze sessies een antwoord.

 

 

Hoe instappen?

Ook uw school kan een Exentra-school worden.   Wie meer wil weten over deze pakketten kan informatie opvragen opinfo@exentra.be.