Exentra voor scholen

Indien een leerkracht of een ouder ervaart dat een kind ongemakken of problemen ervaart die mogelijk met hoogbegaafdheid verband houden, is het aangewezen om gespecialiseerd extern advies in te winnen. Ouders kunnen hiervoor terecht bij Exentra vzw.

Heb je als leerkracht een vermoeden dat er meer aan de hand is en heb je nood aan gespecialiseerd advies, dan kan je de ouders altijd naar ons doorverwijzen.

Ons advies start met een eerste gesprek met de ouders waar de problematiek in kaart wordt gebracht. Vanuit dat gesprek wordt gekeken wat er nodig is om het kind weer op de juiste sporen te krijgen. Advies omtrent opvoedingsaanpak en schoolbegeleiding, coachingtrajecten, aangepaste studiebegeleiding, individuele begeleiding gedurende een korte periode of een test behoren tot de mogelijkheden.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Exentra vzw begeleidt daarom ook scholen bij het uitwerken van een aangepaste begeleiding van hun sterke en hoogbegaafde leerlingen, die heel wat leed kan voorkomen, in de kindertijd maar ook daarna. Meer informatie over onze Exentra-opleiding voor scholen vind je hier. 

Soms is deze aangepaste begeleiding onvoldoende en is er extra hulp nodig. Voor die individuele begeleiding is Exentra vzw uiteraard ter beschikking. 

 

Hulp voor leerkrachten en CLB’s

Om ervoor te zorgen dat kinderen met problemen ook op school de meest aangewezen hulp krijgen, heeft Exentra vzw diverse diensten ontwikkeld. Scholen en CLB’s kunnen voor individuele gevallen de hulp inroepen van een van onze specialisten.

Hier vind je meer informatie over onze dienstverlening aan leerkrachten en clb’s.

 

Hebt u vragen, wil u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket