Hoogbegaafdheid op de werkvloer

Wist u dat bij een bevraging bij meer dan 200 hoogbegaafde volwassenen, 2 op de 3 hoogbegaafden aangeven hun potentieel niet ten volle te benutten.

Wist u dat tijdens diezelfde bevraging meer dan de helft aangeeft te weinig uitdaging te hebben op de werkvloer. Dat geeft aan dat er op de werkvloer nog heel veel werk is. 

 

In het hiervolgende videofragment geven enkele volwassenen aan wat dit voor hen betekent. 

U merkt uit de getuigenissen dat het niet benutten van uw capaciteiten of het verkeerd begrepen worden, behoorlijk wat frustratie kan teweeg brengen wat het onbenutte potentieel zeker niet ten goede komt. Dit is dan ook een van de redenen waarom Exentra onlangs gestart is met hoogbegaafdheid op de werkvloer en hiervoor een dienstverlening heeft opgestart voor bedrijven.

 

Hulp voor werkgevers – leidinggevende – HR managers – personeelsdiensten

Exentra vzw begeleidt al jaren hoogbegaafde volwassenen op individuele basis. Sinds kort biedt Exentra ook diensten aan aan bedrijven. Concreet begeleiden we leidinggevenden en personeelsdiensten om beter en doelgerichter om te gaan met hoogbegaafde medewerkers.

Hebt u vragen of wil u rechtstreeks een afspraak maken? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket.