Is dit kind in mijn klas hoogbegaafd?

Statistisch gezien is de kans dat je een hoogbegaafd kind in je klas hebt (gehad) groot.

Sommige hoogbegaafde kinderen kan je zeer snel herkennen. Iedereen herkent wel de primus van de klas, enkel op basis van de uitmuntende rapporten. Vergis je echter niet. Niet alle hoogbegaafde kinderen presteren. Soms is het tegengestelde waar en dan kan je wel eens foute conclusies trekken.

Als leerkracht is het zeker niet eenvoudig om een hoogbegaafd kind te herkennen. Ze zijn immers meester in het verstoppen van hun hoogbegaafdheid. Leerkrachten worden soms letterlijk op het verkeerde been gezet en denken met een zwakke leerling te maken te hebben. 

Enkele tips om signalen IN DE KLAS te herkennen:

1. Ik bied moeilijke oefeningen aan, maar de leerling wil ze niet maken want hij vindt ze niet leuk.

2. De ouders zien thuis een ander kind (wat prestaties betreft) dan op school.

3. Ouders zeggen dat hun kind het kan, maar ik zie het niet in de klas.

4. De leerling gaat steeds in discussie, het is gewoon een moeilijk kind.

5. De leerling stelt vragen waar ik geen antwoord op weet.

6. De leerling vertoont storend gedrag in de klas.

7. De leerling lijkt niet op te letten, maar weet toch het antwoord.

8. De leerling zoekt het antwoord te ver (denkt dat er een strikvraag onder schuilt) of het neemt een opdracht heel letterlijk.

9. De leerling weigert iets te doen als hij er het nut niet van inziet.

10. Je kan met de leerling een conversatie houden op een hoger (ander) niveau dan de meeste leeftijdsgenoten.

11. De leerling vindt soms moeilijk/geen aansluiting met klasgenoten – voelt zich beter in contact met oudere of juist ook jongere kinderen.

 

Moet ik weten of ik een hoogbegaafd kind in de klas heb?

Het antwoord is : ja!

Hoogbegaafde kinderen zijn echte cracks in het verstoppen van hun hoogbegaafdheid. Zo lopen ze ongemerkt het risico op de schoolbanken niet te leren wat ze moeten leren: inspanning leveren om iets te bereiken, leermethodieken oefenen, falen …

Het gevolg is dat deze kinderen op latere leeftijd een vogel voor de kat zijn. Onderpresteren in het middelbaar of het hoger onderwijs hoort er dan ook helaas vaak bij, waardoor velen geen of een naar hun kunnen te laag diploma halen.

We pleiten er hier zeker niet voor dat ieder hoogbegaafd kind per sé een universitair diploma moet halen. Het optimaal benutten van ieders capaciteiten is wél iets dat we voor ieders geluk en goed voelen willen nastreven. 

Had ik 10 jaar vroeger geweten hoe ik hoogbegaafde kinderen kon herkennen… Ik herinner mij nog een meisje, steeds verdrietig en ongelukkig, erg om te zien. We probeerden van alles, maar dachten nooit aan hoogbegaafdheid. Vandaag heb ik haar broertje in de klas. Ik merkte snel een vergelijkbaar gedrag, dus heb hem differentiatie naar boven aangeboden. De problemen zijn zo goed als helemaal verdwenen en hij is een gelukkig kind. Hoe kan ik toen toch zo blind geweest zijn?

Juf Inge, 5de leerjaar

 

 

Heeft u vragen, wil u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket.