Is versnellen een oplossing voor hoogbegaafde kinderen?

Voor heel wat hoogbegaafde kinderen kan versnellen een oplossing zijn. Voor anderen dan weer net helemaal niet. Het zijn experten in het domein van hoogbegaafdheid die moeten bekijken of versnellen al dan niet een optie is voor een kind of jongere. Belangrijk is te melden dat een versnelling steeds een tijdelijke oplossing is. Dit betekent dat een kind door te versnellen tijdelijk meer uitdaging heeft omdat gemiste leerstof moet ingehaald worden. Op een bepaald moment is ook deze uitdaging weg, is het kind terug mee met de leerstof en is er opnieuw nood aan meer uitdaging. Dit betekent dat de school zich er bewust van moet zijn dat na een versnelling ook een verbredingstraject dient te volgen. Dit verbredingstraject bestaat in eerste instantie uit het aanbieden van differentiatie naar boven waarbij makkelijke oefeningen vervangen worden door moeilijkere. In tweede instantie dient nadien overwogen te worden of de leerling al dan niet moet toetreden tot de zogenaamde kangoeroeklas of plusklas. 

Het is ook van belang te weten dat versnellen een ingreep is die bij eenzelfde kind niet te vaak kan plaatsvinden. Eén jaar versnellen en bij hoogste nood een tweede versnelling doorvoeren, kan een mogelijkheid zijn maar is eerder de uitzondering dan wel de regel. 

Een laatste maar daarom niet minder belangrijk aspect is het feit dat versnellingen niet enkel een cognitieve impact hebben, maar vooral een effect sorteren op sociaal-emotioneel vlak. Ook hoogbegaafde kinderen hebben nood aan ontwikkelingsgelijken en deze zijn niet altijd te vinden onder leeftijdsgenoten. Een versnelling kan deze behoefte invullen en dit is een effect dat vaak vele jaren zijn positieve gevolgen heeft voor het kind.