Kennisplatform

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds werd een kennisplatform www.hoogbegaafdophetwerk.be ontwikkeld.  

Dit kennisplatform bevat:

  • veel informatie over hoogbegaafdheid,
  • voorbeelden,
  • getuigenissen,
  • tools,
  • een test-je-kennis-test

Dit kennisplatform beantwoordt vragen als:

  • Waarom moet ik op zoek gaan naar hoogbegaafden binnen mijn bedrijf?
  • Als ik hoogbegaafden heb in mijn bedrijf, hoe kan ik ze dan herkennen?
  • Wat moet ik doen als ik hoogbegaafde werknemers in mijn bedrijf heb?
  • Benutten hoogbegaafden hun potentieel?
  • Waar loopt het fout?

Onze ervaring leert dat de eigenschappen verbonden aan hoogbegaafdheid niet plots verschijnen bij een IQ van 130 en daaronder niet te bespeuren vallen.  Er is een aanzienlijke “grijze zone” waarbinnen heel wat mensen functioneren die gelijkaardige aandachtspunten ervaren als hun hoogbegaafde collega’s, hoewel mogelijk wat minder uitgesproken. Dit houdt in dat de ontwikkelde inzichten en technieken dan ook van toepassing zijn op +/- 20 % van de actieve bevolking.

Hebt u vragen, wil u rechtstreeks een afspraak maken of twijfelt u nog of u bij ons aan het goede adres bent? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket. 

Voor de dienstverlening aan bedrijven schakelt Exentra de organisatie CBO bvba in.