Leerstoel hoogbegaafdheid

Het doel van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Universiteit Hasselt is om onderzoek te doen naar verschillende aspecten van hoogbegaafdheid en dit gedurende de hele levensloop.

  • De onderzoeksgroep richt zich enerzijds op de ontwikkeling en leefwereld van hoogbegaafde kinderen, binnen het ganse schooltraject. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld het effect van verschillende onderwijsaanpassingen op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en hoe ons bestaande onderwijssysteem beter kan tegemoetkomen aan de noden van sterke en hoogbegaafde kinderen.
  • Anderzijds richt de onderzoeksgroep zich ook op hoogbegaafde volwassenen en hun werkomgeving. Onderzoek zal bijvoorbeeld uitwijzen met welke problemen hoogbegaafde werknemers zoal geconfronteerd worden, en welke rol leidinggevenden kunnen spelen om hun hoogbegaafde werknemers meer tot hun recht te laten komen.

Binnen Exentra vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende perspectieven samen te brengen om te komen tot nieuwe, creatieve inzichten. Daarom is ook de UHasselt-onderzoeksgroep multidisciplinair van opzet. Onderzoekers met een pedagogische achtergrond werken zij aan zij met onderzoekers uit andere disciplines.