Moet ik mijn kind laten testen op hoogbegaafdheid?

We geven je hierbij graag de meest voorkomende redenen om je kind te laten testen op hoogbegaafdheid:

  • Sommige scholen zijn pas bereid de nodige onderwijsinterventies voor je kind te starten als ze overtuigd worden met een testresultaat.
  • Een test is ook nuttig voor ouders die erg twijfelen aan de hoogbegaafdheid van hun kind. In die gevallen kan een onderzoek verhelderend werken. Je krijgt inzicht in het functioneren van je kind op verschillende vlakken. Het doel van de testing is niet om een label te verkrijgen maar wel om je kind op een andere en meer adequate manier te begeleiden.
  • De ontwikkeling van je kind loopt niet vlot en je moet nagaan of hoogbegaafdheid mee aan de basis ligt.
  • Wanneer een vermoeden bestaat van een dubbeldiagnose. Een kind kan bijvoorbeeld dyslexie of autisme spectrum stoornis hebben, in combinatie met hoogbegaafdheid. De aanpak voor je kind zal op school anders moeten zijn dan wanneer er geen sprake is van (hoog)begaafdheid.
  • Om misdiagnoses te vermijden vermits sommige hoogbegaafde kinderen een gedrag kunnen vertonen dat kenmerken heeft van autisme spectrum stoornis of AD(H)D terwijl dit helemaal niet aan de orde is.

Testen is niet altijd noodzakelijk maar spijtig genoeg wijst onze jarenlange expertise uit dat een test voor heel wat ouders nodig is om de ogen te openen en te beseffen dat er werk aan de winkel is om het potentieel dat hun kind bezit ook tot ontwikkeling te laten komen. Ouders die niet tot een testing overgaan missen daardoor opvoedkundig vaak de juiste aanpak en dat is meer dan jammer!