Onderzoek

De brug tussen wetenschap en praktijk 

With regard to excellence, it is not enough to know, but we must try to have and use it.

– Aristoteles

 

Na jarenlang praktische kennis en expertise te hebben opgebouwd via het begeleiden van meer dan 6 000 kinderen en volwassenen, hebben we besloten om extra in te zetten op het wetenschappelijk onderbouwen van onze kostbare inzichten en methodieken. Exentra komt hiermee tegemoet aan het belang om, ook op het vlak van hoogbegaafdheid, de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten.

Het doel van het onderzoek is enerzijds om cijfermatig de effectiviteit van onze werking te onderbouwen. Anderzijds willen we de kwaliteit van onze werking blijven garanderen door de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en ‘bewezen’ inzichten te blijven integreren in onze organisatie.

Daarnaast willen we ook zelf, als ‘expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid’, op nationaal en internationaal vlak mee aan de wieg staan van nieuwe inzichten binnen onderzoek rond hoogbegaafdheid. Zo willen we nieuwe tools en denkkaders ontwikkelen die moeten leiden tot vernieuwingen in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om hiermee de beleidsmakers en de maatschappij te beïnvloeden.