Wegwijs in de werksituatie

Exentra vzw helpt volwassenen omgaan met hun hoogbegaafdheid.  De werksituatie speelt hierbij een belangrijke rol. Die situatie verdient daarom extra en gespecialiseerde aandacht.

Stap 1: een gesprek

Hoogbegaafde volwassenen worden bij Exentra vzw niet vaak getest. Een volwassene heeft al een heel leven vol bagage en ervaring verzameld. Een diepgaand gesprek volstaat in veel gevallen om duidelijk te maken of hoogbegaafdheid een verklaring kan zijn voor de problemen die de volwassene in zijn werksituatie (en daarbuiten) ervaart.

Stap 2: leren aanvaarden

Een volwassene laten aanvaarden dat hij hoogbegaafd is, lijkt vanzelfsprekender dan het in de praktijk is. Vaak heeft die persoon al een heel traject van negatieve ervaringen en mislukkingen achter de rug. Het signaleren van de hoogbegaafdheid komt in dat geval vanzelfsprekend als een verrassing. Heel vaak wordt die signalering oprecht ervaren als klinkklare onzin: “Ik, hoogbegaafd? Uitgesloten!”

Stap 3: leren omgaan met hoogbegaafdheid

De medewerkers van Exentra vzw verkennen via een aantal diepgaande gesprekken de problemen van de volwassene. Omdat de werktijd nu eenmaal een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven en de moeilijkheden zich het scherpst vertonen in de omgang met anderen, krijgen de problemen in de werksituatie bijzondere aandacht. 

Tijdens deze gesprekken leert de hoogbegaafde begrijpen wat er aan de oorsprong ligt van de problemen. In essentie helpen de experts de hoogbegaafde inzien hoe andere mensen bepaalde situaties ervaren en begrijpen. Ze geven aan waar er misverstanden ontstaan en waarom.

Daarnaast krijgen de hoogbegaafde zogenaamde ‘cope-strategieën’ aangereikt. Het gaat om truukjes en hulpmiddelen waarmee men gemakkelijk en juister leert omgaan met veelvoorkomende knelpuntsituaties. Deze hulpmiddelen helpen om bepaalde probleemsituaties te ontdekken of te voorkomen.

Aanvullende diensten

De adviesgesprekken kunnen zowel in de kantoren van Exentra vzw als op het bedrijf worden georganiseerd. Bedrijven plannen in dat geval vaak gesprekken met meerdere hoogbegaafde medewerkers na elkaar, zodat een expert van Exentra vzw voor een halve of een hele dag kan worden ingehuurd.

Naast de adviesgesprekken kunnen hoogbegaafden ook opleidingen volgen en deelnemen aan peer-groups. Op regelmatige tijdstippen worden er ook lezingen georganiseerd.

 

Hebt u vragen of wil u rechtstreeks een afspraak maken? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket