Workshopprogramma’s

Heeft u ook het gevoel dat heel wat van uw werknemers hun potentieel niet optimaal benutten?  Heeft u wel eens het gevoel niet genoeg toegang te krijgen tot sterk begaafde werknemers?

Ontdek hoe u uw sterk begaafde werknemers beter en efficiënter kan aansturen.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we een specifieke workshops, gericht op het beter aansturen van bovengemiddeld begaafde medewerkers.  Onze workshops zijn zo ontworpen dat ze de deelnemers op enkele uren tijd een aantal fundamentele basisinzichten brengen over hun sterke werknemers en hun functioneren.  Deze impact is te danken aan de techniek waarrond de workshops zijn opgebouwd:

  1. Aan de hand van voorbeelden analyseer je – via de zogenaamde in/out techniek – de impact van je eigen aanpak op het gedrag van je werknemers.
  2. Tijdens de workshops leer je het gedrag van je werknemers herkennen en leer je situaties te zien door ‘de bril’ van de meerbegaafde werknemer.

 

Workshopprogramma

In “Herkenning en aanpak van sterk begaafde werknemers” legt u de basis voor een adequate aanpak van je sterke werknemers.

In het huidige competitieve klimaat is innovatie de sleutel tot succes voor de groei van een organisatie. Hoogbegaafden kunnen hierin een cruciale rol spelen, aangezien innovatief, creatief en strategisch denken bij deze werknemers als een oerkracht aanwezig is. Een bedrijf heeft er dan ook alle belang bij om sterk- en hoogbegaafden optimaal te laten functioneren.

De aanpak die ontwikkeld werd door Exentra is gebaseerd op de jarenlange ervaring in het individueel begeleiden van hoogbegaafde volwassenen.  Hierbij zijn frequent voorkomende problemen, valkuilen en hiaten waar hoogbegaafde volwassenen mee worstelen aan het licht gekomen.  Dit resulteerde enerzijds in een vergaand inzicht in de noden van hoogbegaafde werknemers. Anderzijds gaf dit de noodzaak aan van een gerichte aanpak van leidinggevenden om het potentieel dat deze werknemers in zich dragen ten volle aan te spreken.

Verworven inzichten werden omgezet in technieken die de vaak vastgestelde valkuilen kunnen transformeren tot mogelijkheden waardoor het potentieel aan innovatief, creatief en strategisch denken kan aangesproken worden.  Een goede ondersteuning door leidinggevenden en/of HR is hierbij cruciaal.

Onze ervaring leert bovendien dat creatief, innovatief en strategisch potentieel niet plots verschijnt bij een IQ van 130 en daaronder niet te bespeuren valt.  Er is een aanzienlijke “grijze zone” waarbinnen heel wat mensen functioneren die gelijkaardige aandachtspunten ervaren als hun hoogbegaafde collega’s, hoewel mogelijk wat minder uitgesproken.  Dit houdt in dat de ontwikkelde inzichten en technieken dan ook van toepassing zijn op +/- 20 % van de actieve bevolking.

 

De oplossing: 8 uur van uw tijd

De workshops zijn ontwikkeld door Exentra vzw. Ze bundelen de ervaring uit de individuele begeleiding van meer dan 6000 hoogbegaafde volwassenen en kinderen. Op basis van deze ervaring en met de steun van ESF werden workshops ontwikkeld die leidinggevende aanleren hoe de sterke kanten van hun werknemers te herkennen en hoe de belangrijkste valkuilen te transformeren naar mogelijkheden.  In niet meer dan 8 u tijd geven ze u de basis mee voor een duidelijke aansturing van uw sterke werknemers.

 

Oplossing op maat

De workshops worden georganiseerd in kleine groepen.  Op het einde van de workshops worden enkele actiepunten opgesteld waarmee de deelnemer aan de slag kan.  Vervolgens is er gedurende de eerste maand een opvolging voorzien per e-mail en wordt een afsluitend individueel gesprek voorzien.

 

Hoe hebben anderen onze begeleiding ervaren?