Advies en begeleiding aan hoogbegaafden en hun omgeving

 

Onze dienstverlening is eenvoudig en bondig samen te vatten: hoogbegaafde kinderen en volwassenen gelukkig(er) maken. Idealiter helpen we voorkomen dat hoogbegaafden ongelukkig worden. Daar werken we met z’n allen elke dag meer naartoe. 

In de eerste plaats staan we hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten met raad en daad bij door advies, onderzoek en begeleiding. Ook hoogbegaafde volwassenen kunnen bij ons terecht. Soms blijft onze hulp beperkt tot een eenmalig advies. In andere gevallen gaat onze hulp verder en duurt ze langer. Deze website wijst je de weg naar de mogelijkheden en hulp die binnen ons centrum mogelijk zijn. 

Download hier onze brochure.

 

Hoezo, hoogbegaafden helpen?

Hoogbegaafd zijn heeft zeker zijn voordelen, maar zoals zo vaak in het leven bestaat er ook een keerzijde. Voor vele kinderen en volwassenen is hun hoogbegaafdheid geen lachertje. Vaak presteren ze gevoelig minder dan van hen verwacht mag worden en voelen ze zich niet goed in hun vel. In een aantal gevallen stapelen de problemen zich op en raken zij in de knoei met zichzelf en hun omgeving. Zonder de juiste begeleiding kan de situatie voor hen uitzichtloos worden.

Exentra vzw wil kinderen en volwassenen een helpende hand bieden. In de mate van het mogelijke willen we de problemen vóór blijven. Door de hoogbegaafdheid snel op te sporen en te zorgen voor een juiste aanpak kunnen vele problemen voorkomen worden.

Als ouders en scholen, HR-diensten en leidinggevenden weten hoe ze met hoogbegaafden moeten werken, en daarnaast de hoogbegaafde inzicht heeft in zijn eigen denken en kunnen, worden wij overbodig.

Als hoogbegaafdheid overal ingeburgerd is, hebben wij geen reden van bestaan meer.

In deze ideale situatie bieden scholen hun hoogbegaafde leerlingen niet alleen de aangepaste begeleiding, maar leren zij hen ook de nodige vaardigheden aan om met hun hoogbegaafdheid om te gaan. Bedrijven zetten vol vertrouwen hun hoogbegaafde medewerkers in op die vlakken waar ze hun talenten ten volle kunnen uitbouwen en waar ze zich creatief kunnen uitleven.

Tot we zover zijn, staat het ganse team van Exentra vzw klaar om de hoogbegaafden en hun omgeving te begeleiden en te helpen om gelukkige(re) mensen te worden én te blijven! 

Exentra vzw is gegroeid vanuit CBO (Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek- Antwerpen). CBO  is 15 jaar geleden ontstaan uit een nood. Nu, 6 000 kinderen en volwassenen later, wordt duidelijk hoe groot de nood wel is. En hoeveel goede hulp voor iemand kan betekenen.

Tessa Kieboom

 

Een beetje geschiedenis

Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, kortweg CBO, werd in 1998 opgericht in Antwerpen. Het Centrum vindt haar oorsprong in een samenwerkingsverband tussen de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Antwerpen.

Tot 2001 was prof. dr. Mönks  directeur van het centrum. Van bij de start lag de dagelijkse coördinatie bij prof. dr. Tessa Kieboom. Vanaf november 2001 nam ze ook de leiding van het centrum in handen.

Sinds 2007 is CBO-Antwerpen onafhankelijk. Op het vlak van onderzoek is er nog altijd een wederzijdse samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

In 2012 zet CBO opnieuw een belangrijke stap voorwaarts. Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx komt de leiding van CBO versterken en Exentra vzw ziet het levenslicht. Deze organisatie helpt scholen om aangepaste begeleiding te bieden voor hun sterke en hoogbegaafde leerlingen en geeft opleidingen aan ouders, scholen en bedrijven. 

Vanaf 2014 is er een leerstoel Hoogbegaafdheid opgestart aan de Universiteit Hasselt. Deze leerstoel onder leiding van prof. dr. ir. Kathleen Venderickx en prof. dr. Tessa Kieboom versterkt en verdiept de wetenschappelijke onderbouw van onze dienstverlening. 

Vanaf juli 2014 wordt de werking van CBO volledig ondergebracht onder Exentra vzw, met als doel zoveel mogelijk (hoogbegaafde) mensen te bereiken en te helpen.