Exentra-pakket voor secundair onderwijs

Het secundair onderwijs is voor hoogbegaafden in die zin bijzonder omdat het potentiële onderpresteren zich vooral in het middelbaar onderwijs zal manifesteren.  De basis voor dit onderpresteren ontstaat reeds in het basisonderwijs, wanneer een kind daar niet heeft geleerd zich in te spannen en om te gaan met falen.  Leren ging immers vanzelf. Onderpresteren loert om de hoek.

 

Het is precies om die reden dat hoogbegaafdheid nog moeilijk wordt ontdekt in de 2e graad.  Hoogbegaafde leerlingen doen het vaak net minder goed.  Het zijn typisch die leerlingen waarover ouders op contactavonden van de leerkracht te horen krijgen: “Hij of zij kan veel beter”.  Deze kinderen zijn in ieder geval onderpresteerders.  In nogal wat gevallen ook hoogbegaafd.

 

Op dit ogenblik ontwikkelt Exentra een begeleidingspakket voor middelbare scholen.  Hierin zal het ontdekken van hoogbegaafdheid en het omgaan met onderpresteren veel aandacht krijgen.

Hulp voor de leerkracht

De kans op onderpresteren is voor hoogbegaafde kinderen groter dan voor gewone kinderen.  Exentra organiseert lezingen en cursussen (zie agenda) voor wie hierover meer wil weten.  Bij een onderpresteerder is uitdaging alleen niet meer voldoende. Deze kinderen hebben vaak individuele coaching nodig.  Indien je dit bij een kind merkt en je denkt dat hij/zij hoogbegaafd is, dan kan je als leerkracht volgende acties overwegen:

o   Consulteer de symptomenlijst.
o   Volg een lezing of cursus.
o   De literatuur op de pagina ‘Publicaties’ kan u op weg helpen.
 

Indien je vermoeden bevestigd wordt, dan lijken een of meerdere van de volgende opties aangewezen:

o   Gesprek met de ouders voeren en hen hierop wijzen.
o   Eventueel doorverwijzen naar het CLB.
o   Bij ernstig onderpresteren doorverwijzen naar Exentra vzw. 
o   Als je denkt dat er meer aan de hand is dan enkel het schoolse, dan ook doorverwijzen naar Exentra vzw.  Hier wordt ook met de ouders gewerkt.
o   Vraag of je school zich wil laten begeleiden door Exentra vzw bij de opstart van een hoogbegaafde werking binnen de school.