Exentra voor bedrijven

De term ‘HB-ready’ is een speelse verwijzing naar HD-ready, een term die aangeeft dat tv-toestellen geschikt zijn om HD-beelden weer te geven. De vergelijking is treffend. Alleen een bedrijf dat oog heeft voor hoogbegaafdheid (HB) en bereid is om de omgang met een hoogbegaafde werknemer wat bij te sturen, zal klaar zijn om hem echt te laten openbloeien.

Niet alleen de hoogbegaafde, maar ook de werkomgeving moet zich aanpassen om de hoogbegaafde en zijn talenten ten volle tot hun recht te laten komen. Vooral de directe leidinggevende van de hoogbegaafde werknemer speelt hierbij een belangrijke maar niet altijd vanzelfsprekende rol. Hij of zij krijgt een aantal hulpmiddelen aangereikt om optimaal om te gaan met de hoogbegaafde collega. Dat kan enkel wanneer er voldoende steun is van de HR-afdeling of de personeelsverantwoordelijke.

Onderstaande getuigenis geeft aan hoe begeleiding het verschil kan maken.

 

 

 

 

Onze ervaring leert dat de eigenschappen verbonden aan hoogbegaafdheid niet plots verschijnen bij een IQ van 130 en daaronder niet te bespeuren vallen. Er is een aanzienlijke “grijze zone” waarbinnen heel wat mensen functioneren die gelijkaardige aandachtspunten ervaren als hun hoogbegaafde collega’s, hoewel mogelijk wat minder uitgesproken. Dit houdt in dat de ontwikkelde inzichten en technieken dan ook van toepassing zijn op +/- 20 % van de actieve bevolking.

 

Hulp voor werkgevers – leidinggevenden – HR-managers – personeelsdiensten

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd een begeleidingspakket voor bedrijven uitgewerkt dat bestaat uit:

 

  • Een kennisplatform www.hoogbegaafdophetwerk.be: dit kennisplatform geeft een belangrijk eerste inzicht in wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is, hoe men een hoogbegaafde in een werkomgeving kan herkennen en geeft ook al heel wat tips over hoe men best met hoogbegaafden kan omgaan in een werkomgeving.

 

  • Een workshopprogramma “Herkenning en aanpak van sterk begaafde werknemers”: waar u “on the job” aangeleerd wordt hoe u sterk begaafde werknemers kunt herkennen en hoe u ze beter en efficiënter kunt aansturen. 

 

  • Een peerplatform waar op geregelde tijdstippen Exentra-café’s georganiseerd worden voor leidinggevenden, HR-mensen en eigenlijk iedereen die binnen een werkomgeving met hoogbegaafden in contact komt. Dit is telkens een programma van 2 uur waarbij het eerste uur bestaat uit een spreker die een onderwerp met betrekking tot hoogbegaafdheid op de werkvloer komt toelichten en waar vervolgens een open discussie en een geleide ervaringsuitwisselling aan gekoppeld wordt. Hier vindt u het voorlopige programma.

 

Vragen als: ‘Waarom moet ik op zoek gaan naar mijn hoogbegaafde medewerkers?’ en ‘Als ik er heb, wat kan ik dan als bedrijf doen?’ en ‘Hoe pak ik het dan aan?’ worden uitvoerig beantwoord op het pas ontwikkelde kennisplatform www.hoogbegaafdophetwerk.be en vervolgens wordt er in het workshopprogramma dieper op ingegaan.

 

Heeft u vragen of wil u rechtstreeks een afspraak maken? Contacteer ons dan via het kennismakingsloket

Voor de dienstverlening aan bedrijven schakelt Exentra de organisatie CBO bvba in.