Hoogbegaafdheid genuanceerd …

Hoogbegaafdheid genuanceerd …

Naar aanleiding van meerdere opiniestukken die onlangs verschenen in kranten en opiniebladen, willen we bij de aanvang van het nieuwe schooljaar graag onze mening met jullie delen om een open mindset rond hoogbegaafdheid te creëren.

Het is uiteraard positief dat hoogbegaafdheid in de pers de broodnodige aandacht krijgt die het verdient. Echter is dit niet altijd met de nodige nuance en dit kan voor u als ouder of school een negatieve bijklank krijgen.

Het spreekt voor zich dat wij ons zeer betrokken voelen, samen met de enkele duizenden kinderen die we reeds begeleid hebben, wanneer we de soms zeer eenzijdige meningen lazen. 

We hopen door onze mening met u te delen, de term “hoogbegaafd” in een positief daglicht te houden.

Hoe meer mensen van deze nuances op de hoogte zijn en een reëel beeld van hoogbegaafdheid krijgen, hoe beter. Dus jullie medewerking om deze visie verder te verspreiden waarderen we ten zeerste.

 

U kan de nieuwsbrief hier downloaden

 

Vriendelijke groeten

Prof. Dr. Tessa Kieboom

Prof. Dr. Ir. Kathleen Venderickx

 

****************************************************************

Hoogbegaafdheid genuanceerd …

Enkele reacties, voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vermelden we enkel de voornaam van de persoon die de commentaar schreef.

Beste,

Van harte dank voor de begeleidende uiteenzetting omtrent hoogbegaafdheid. Wij zijn, als ouders, reeds op gesprek geweest in het centrum omtrent onze zoon M.

Hij is pas gestart in het 6de leerjaar, dus het is weer even afwachten of de extra zorg die in het 5de leerjaar geboden heeft zal doorlopen.

Zoniet, nemen wij uiteraard terug contact met u op.

Verder kijk ik er, als leerkracht, naar uit u te ontmoeten op onze studiedag.

De school heeft immers een studiedag omtrent hoogbegaafdheid gepland.

 

Met vriendelijke groeten, Kathleen

 

Beste Tessa en Kathleen,

Wat een goeie reactie van jullie op de dikwijls nonsens die de laatste weken verkocht wordt ( meestal niet blijk gevende  van kennis en ervaring ).  Nauwelijks een kritische noot of vraag werd gesteld.  Het reduceert het debat over hoogbegaafdheid en zorg tot een spectaculair fait divers.  Erg.  Vooral het feit dat enkele initiatieven op geen enkele wetenschappelijke basis berusten,  maar alleen op persoonlijke frustratie ( een slechte raadgever om continuïteit te garanderen ! ).  Echter is dat wel een ontroerend meesterstukje.

Kortom :  gelukkig blijft Exentra aan de weg timmeren.  GO on !

Mvg, Koen

 

 Beste Tessa en Kathleen,

Mooie tekst en goed dat jullie reageren ! Ongenuanceerdheid is een beetje een nieuwe ziekte van onze maatschappij .. en laat genuanceerdheid nu net een kwaliteit van hoogbegaafden zijn 🙂

Ik verspreid de tekst met plezier verder .. ga hem zelfs doorsturen naar de school van A. waar ze tegen alle verwachtingen in blijven ‘vechten’ voor hem … hij is na een schoolstop van een jaar (met zware depressie) gisteren opnieuw begonnen als vrije leerling in zijn oude klas. Officieel volgt hij thuisonderwijs en hij zal zijn examens van de tweede graad voor de examenjury afleggen .. nog steeds geen gewonnen zaak en makkelijk parcours maar we stappen tenminste alweer .. ik ben dus een gelukkige moeder 🙂

Het heeft me bijna zelf een depressie gekost 🙂 maar ik ben samen met hem blijven proberen en zoeken naar oplossingen .. brengt jullie eind-idee weer helemaal op de voorgrond .. laat ons de focus niet vergeten: de ouder die zijn/haar kind kent en dagelijks met hem/haar omgaat .. kennis en ondersteuning daar is cruciaal, niet in het minst omdat de hoogbegaafdheid van het kind heel veel processen bij de ouders triggert ..

DANK !

Mvg, Katrien

 

Geachte Mevrouw Kieboom

Graag wilde ik u en uw dienst heel hartelijk danken voor de begeleiding van mijn dochter C.  studente rechten. Na haar eerste jaar (2012-2013) niet te slagen zijn we tijdens haar volgend academiejaar bij u en uw medewerkers gekomen om raad, info en begeleiding van onze dochter. Ik ben blij u te kunnen meedelen dat dit voor haar heel veel betekende. Ondertussen slaagde ze het voorbije academiejaar voor het volledige 2 de jaar.

Vriendelijke groeten, Martine

 

Beste mensen,

Bedankt voor jullie standpunt, visie en werk.

Ik had verleden week een reactie gestuurd  naar aanleiding van een opiniestuk in De Standaard (een betoog met een erg kromme redenering naar mijn bescheiden oordeel).

Het leek alsof er enkel werd gesproken vanuit enkele onderzoeken en niet vanuit de praktijk van leven met een gezin met hoogbegaafde kinderen en hen proberen positief te houden in een schoolomgeving.

Daarop kreeg ik een defensief antwoord terug.

Punt is dat uw werk meer dan ooit nodig en noodzakelijk is.

Bedankt.

Vriendelijke groeten, Jorrit

 

Beste Tessa, beste Kathleen

Ik heb jullie artikel met heel veel aandacht gelezen. Ik wil alvast mijn mening met jullie delen. Ik sta honderd procent achter de inhoud van het artikel.

Wat jullie doen met Exentra is een heel mooi voorbeeld van schoolondersteuning.

Met vriendelijke groeten, Elke

 

Beste,

Ik heb jullie artikel helemaal gelezen.

Daarin stond prachtig verwoord wat ook mijn idee is over hoe we meer- en hoogbegaafde kinderen best begeleiden in het onderwijs.

 

De artikels die de voorbije weken o.a. in de Standaard verschenen lokten ook bij mij reactie uit.

Onze school zit midden in nieuwbouwwerken, de opstart van het schooljaar,… verhinderden me om een reactie aan de krant te schrijven. Maar het zat hoog!

 

Wat jullie hier schrijven is volgens mij de nagel op de kop.

Als echtgenote van een hoogbegaafde echtgenoot, als moeder van één hoogbegaafde zoon en 2 meerbegaafde kinderen kan ik me volledig aansluiten bij jullie visie.

De meest correcte manier van aanpakken zit hem in binnenklasdifferentiatie en kangoeroewerking.

 

In onze basisschool pakken wij het bij voorkeur op die manier aan met veel succesverhalen (het welbevinden van al onze kinderen zit goed, geen schoolmoeheid, …) tot gevolg.

In uitzonderlijke gevallen is een klas vooruit zetten de beste oplossing,  maar dan in hoofdzaak omdat het kind minder aansluiting vindt bij de mentaliteit van de leeftijdsgenoten.

Ze worden als het ware zelf vragende partij.

 

Wij kijken in elk geval uit naar een contact met jullie organisatie.

Jullie reactie verdient aandacht in de pers.

Vriendelijke groeten, Anouk

 

Beste

Wat ben ik blij dat jullie hierop reageren.

Hoogbegaafd zijn kan ook gewoon ‘leuk’ zijn.

We hopen onze hoogbegaafde kinderen toch een boeiende en leerrijke schoolloopbaan te bieden.

 

Met vriendelijke groeten , Carine

 

 Goede avond,

gewoon even een kort mailtje om te laten weten dat ik het apprecieer dat jullie deze informatie uitdragen. Top!

Ik heb vorige week nog een mailtje gestuurd naar de VRT naar aanleiding van hun (Franse) reportage die ik niet bepaald een toonbeeld vond. Weliswaar zonder reactie, maar ik heb ze alvast jullie details gegeven voor als ze met meer kennis van zaken het onderwerp willen belichten.

 

Met vriendelijke groeten, Maarten

 

 Beste Tessa,

Ik heb met belangstelling jullie nieuwsbrief gelezen.

Ik heb me al geërgerd aan bepaalde ‘therapeuten’ die uitspraken doen over het onderwerp, vaak vanuit eigen ervaringen.

Ik vermoed dat sommige uitspraken correct zijn, voor bepaalde kinderen misschien, maar het is inderdaad de veralgemening die mij ook bezorgd maakt…

Ook onze eigen ervaring met een bepaalde therapeut, gekozen door de ouders van M. was zeker niet positief en leek ons erg kortzichtig.

 

Persoonlijk hebben wij met ons team, na drie jaar samenwerken met jullie, kunnen ondervinden wat de aanpak, vanuit jullie team gestuurd, voor verschil kan maken bij kinderen.

Wij hebben echt heel wat ouders die ons komen zeggen hoe positief hun kind veranderd is sedert het bij ons op school zit, door de specifieke aanpak.

En ook deze aanpak is dan nog eens geïndividualiseerd per kind…

Zelf zien leerkrachten kinderen ook openbloeien, een werkhouding krijgen en dit loont om door te zetten en steeds verder te gaan.

De resultaten van leerlingen die in het middelbaar zitten tonen ook aan dat ze het daar echt goed doen! De ouders van S. bedankten ons eind schooljaar nog eens voor de werking en het advies. S. behaalde na haar 1ste jaar Latijn nog 87%, met CLIL! En ze ontpopte zich tot een jonge, zelfstandige tiener die fouten durft te maken en daar mee om kan!

 

Ook onze zorg naar beneden toe is eigenlijk op dezelfde manier opgebouwd. Ook hier bekijken we heel breed alle mogelijkheden van een kind en sturen we bij op maat.

Hier beslissen ouders zo snel niet om ze naar een ‘speciale’ school te sturen, trouwens, het M-decreet toont net aan dat ook deze kinderen best zo lang mogelijk in het reguliere systeem blijven.

 

Als ik de media hoor dan mis ik echt jullie doordachte kijk op de zaak en mis ik ons verhaal….

Wij blijven in elk geval hetzelfde pad verder bewandelen en hoop dat er na ons vierde jaar van samenwerken nog een vervolg komt 🙂

 

hartelijke groeten, Rebekka

 

Dank je wel hiervoor.

Aline

 

 Hartelijk dank!

En hieronder even een positieve, persoonlijke update, want ik vermoed dat jullie dat ook wel eens fijn vinden.  Zelf vind ik het in elk geval wel fijn om dat bij deze gelegenheid te doen, fiere moeder als ik (nog steeds) ben.

 

Mijn kinderen, A., B. en K. zijn intussen 31 en 30, en ze stellen het alle drie wel, ondanks/dankzij hun hoogbegaafdheid. En ik ben jou, Tessa, nog altijd dankbaar dat we A. zo’n jaar of veertien geleden min of meer op de rails hebben kunnen houden dankzij de inzet van de ‘gewone’ school waar ze haar hele middelbare schoolcarrière heeft uitgedaan in de richting Latijn-Moderne Talen, die ze op haar twaalfde zelf gekozen had. Ik ben daar nog altijd enorm opgelucht over. Ze heeft verder geen diploma’s (net als ik, na mijn Latijn-Griekse humaniora), maar ze leeft en werkt nu al meer dan acht jaar in Londen, is een enorm aangename persoonlijkheid gebleven en bouwt op haar eigen, unieke manier aan wat zij voelt als haar droom. Wij hebben een onvoorstelbaar mooie band opgebouwd, waarin we elkaar – hoewel we elkaar weinig zien en horen – wederzijds coachen. Onze levens(ervaringen) lopen namelijk onwaarschijnlijk synchroon, hebben we een jaar of tien geleden ontdekt. Alleen maakt zij alles vijfentwintig jaar eerder door dan ik, waarschijnlijk gedeeltelijk omdat zij zich sinds haar 17de niet meer als ‘dom’ kan bestempelen, wat ik zelf pas sinds m’n 42ste kan.

Ook haar broers, die altijd super-presteerders waren en elkaar als tweeling voortdurend de loef afstaken, werken gestaag aan hun eigen, unieke droom – zij zitten (nu al) op een topniveau in hun branche en ik ben er (bijna) zeker van dat ze hun identiteit niet alleen uit hun briljante carrière (willen) halen, maar ook als partner en als vriend voor de mensen in hun leven iets willen betekenen. Misschien help ik ook wel een beetje door mijn levenswijze en mijn eigen projectje “Robur op Den Eik” om een en ander te nuanceren en te relativeren – da’s trouwens omgekeerd ook zo. J

 

In elk geval ben ik enorm opgelucht dat ze alle drie op een goede en verbonden manier gelanceerd geraakt zijn, hun eigen weg zoeken en vinden, en levenservaring opdoen. Ook al worden er ‘onder ons’ al wel eens krachtige oneliners gedebiteerd (ook door mij), nuancering zit ons ingebakken, en daarom vind ik deze beschaafde en verhelderende folder van jullie een grote verademing in het hele hoogbegaafdheidsdebat. Goed gedaan!

 

Vriendelijke groet, Marieke

 

 Beste,

Ik ben echt blij met dit bericht van jullie, want ik erger mij enorm aan de eenzijdig negatieve berichtgeving over hoogbegaafde kinderen.

Mijn zoon N. werd 13 jaar geleden bij jullie getest toen hij in de 3de kleuterklas zat en werd hoogbegaafd bevonden.

Hij is altijd graag naar school gegaan in het lager en middelbaar en vond er wél aansluiting bij leeftijdgenoten. Met dank aan Tessa Kieboom die is komen spreken in de school en met dank aan de school en de leerkrachten die open stonden voor alle adviezen en bijscholing.

De school heeft verschillende keren voorgesteld om N. een leerjaar te laten overslaan, maar hij wilde liever bij zijn vrienden in de klas blijven. Hij ging zelfs niet graag naar de kangoeroeklas omdat hij liever in zijn klasgroep bleef.

In de lagere school werd er voldoende gedifferentieerd en heeft hij zich nooit verveeld. In het middelbaar heeft hij zelf uitdagingen gezocht door telkens de moeilijkste richtingen en opdrachten te kiezen.

Hij is nu een gelukkige 19 jarige student met een druk sociaal leven.

 

Zo kan het ook, mits wat extra inspanningen van de basisschool.

 

Dus bedankt voor dit bericht en nog veel succes met het bijsturen van dit eenzijdig beeld.

Met vriendelijke groeten, Ellen

Comments

Leave a comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *