Site icon Exentra

Voor volwassenen

Hoe kunnen we te werk gaan?

Hoogbegaafde kinderen groeien op tot hoogbegaafde volwassenen. Een minderheid weet echter van zichzelf dat hij hoogbegaafd is.

Voor sommigen is deze onwetendheid geen probleem. Voor anderen vormt de hoogbegaafdheid echter een voedingsbodem voor een aantal moeilijk te duiden hindernissen. Eenmaal duidelijk is dat hoogbegaafdheid aan de basis ligt, kan er gemakkelijk aan gewerkt worden.

Stap 1: een gesprek

Hoogbegaafde volwassenen worden bij Exentra vzw niet vaak getest. Een volwassene heeft al een heel leven vol bagage en ervaring verzameld. Een diepgaand gesprek volstaat in veel gevallen om duidelijk te maken of hoogbegaafdheid een verklaring kan zijn voor de problemen die de volwassene in zijn werksituatie (en daarbuiten) ervaart.

Stap 2: leren aanvaarden

Een volwassene laten aanvaarden dat hij hoogbegaafd is, lijkt vanzelfsprekender dan het in de praktijk is. Vaak heeft die persoon al een heel traject van negatieve ervaringen en mislukkingen achter de rug. Het signaleren van de hoogbegaafdheid komt in dat geval vanzelfsprekend als een verrassing. Heel vaak wordt die signalering oprecht ervaren als klinkklare onzin: “Ik, hoogbegaafd? Uitgesloten!”

Stap 3: leren omgaan met hoogbegaafdheid

De medewerkers van Exentra vzw verkennen via een aantal diepgaande gesprekken de problemen van de volwassene. Omdat de werktijd nu eenmaal een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven en de moeilijkheden zich het scherpst vertonen in de omgang met anderen, krijgen de problemen in de werksituatie bijzondere aandacht.

Tijdens deze gesprekken leert de hoogbegaafde begrijpen wat er aan de oorsprong ligt van de problemen. In essentie helpen de experts de hoogbegaafde inzien hoe andere mensen bepaalde situaties ervaren en begrijpen. Ze geven aan waar er misverstanden ontstaan en waarom.

Daarnaast krijgen de hoogbegaafde zogenaamde ‘cope-strategieën’ aangereikt. Het gaat om truukjes en hulpmiddelen waarmee men gemakkelijk en juister leert omgaan met veelvoorkomende knelpuntsituaties. Deze hulpmiddelen helpen om bepaalde probleemsituaties te ontdekken of te voorkomen.

Prof.dr. ir. Kathleen Venderickx over het boek ‘Meer dan intelligent’ op radio 1

De werktijd vult een belangrijk gedeelte van de dag en is bij uitstek een plek waar veel contact met anderen wordt gelegd. Voor vele hoogbegaafden is de werkplek een bron van ergernis.
Om die reden heeft Exentra in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF) een begeleidingspakket voor bedrijven uitgewerkt. Dit pakket bevat een kennisplatform over hoogbegaafdheid op de werkvloer, een workshopprogramma voor leidinggevenden, HR-managers, bedrijfsleiders, personeelsverantwoordelijken en een peerplatform voor leidinggevenden en HR-managers.

Nieuwsberichten

Start je kind op de middelbare school en kiest het voor Latijn?

Latijn is voor heel wat hoogbegaafde jongeren een struikelblok op de middelbare school: het loopt niet gewoon vanzelf en alleen door op te letten in de klas lukt het niet. […]

Wat ga jij doen in de grote vakantie?

Nog geen plannen? Vanaf nu staan onze vakantiekampen allemaal op onze agenda. Ga zeker eens een kijkje nemen. Er staat vast wel een kamp bij waar je naartoe wil gaan. […]

Gezocht: klinisch psycholoog of orthopedagoog

Heb je zin om ons team te versterken? We zoeken dringend klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen of psycho-pedagogisch consulenten, voor kinderen en jongeren, die op zelfstandige basis met ons aan de […]

Podcast Arnout Van Den Bossche

Kathleen Venderickx heeft samen met comedian Arnout Van den Bossche een podcast gemaakt ‘Hoe leuk is het om te werken met hoogbegaafden?’. Arnout kennende is het zeker en vast een […]

Exit mobile version